قنطوراذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قنطورا، حضرت ابراهیم علیه‌السلام، ازدواج.
پرسش: آیا حضرت ابراهیم علیه‌السلام همسری به نام قنطورا یا قطورا داشته و قوم مدیان از نسل قنطورا یا قطورا هستند؟
پاسخ:


ازدواج حضرت ابراهیم با قنطورا

[ویرایش]

ازدواج حضرت ابراهیم با قنطورا گرچه، مانند ازدواج با هاجر و ساره از مسلّمات تاریخی نیست، اما در برخی منابع، سخن از آن به میان آمده است که ما به سه مورد آن اشاره می‌کنیم:

← دیدگاه اول


بنابر نقل عده‌ای حضرت ابراهیم ـ علیه‌السلام ـ هشت پسر داشت. اسماعیل که مادرش هاجر قبطی بود، اسحاق که مادرش ساره بود و شش پسر دیگر که مادرشان قنطورا دختر یقطن کنعانی بود که حضرت ابراهیم بعد از مرگ ساره با او ازدواج کرد و نام این شش پسر عبارت‌اند از: مدین و مداین و زمران و یقشان (یهشان) و یشبق و نوخ‌.

← دیدگاه دوم


صاحب کتاب انوار المشارق می‌گوید: ریشه ترک‌زبانان به فرزندان قنطورا بر‌می‌گردد که او کنیز ابراهیم علیه‌السلام بود و فرزندانی به دنیا آورد که ترک‌ها نیز از جمله آنها هستند.

← دیدگاه سوم


علامه مجلسی در بحار الانوار می‌گوید: گفته شد که قنطورا کنیز ابراهیم خلیل ـ علیه‌السلام ـ بود که فرزندانی به دنیا آورد که ترک‌ها و چینی‌ها از نسل او هستند.

←← یک نکته


گفتنی است، اگرچه در ظاهر بین روایت اول و سوم منافات وجود دارد، اما با کمی تأمل روشن می‌شود که هیچ اختلافی بین آن دو نیست؛ زیرا ممکن است قنطورا نخست کنیز آن حضرت بوده؛ سپس با او ازدواج کرده باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ۱، ص ۲۳۸، دارالفکر، بیروت.    
۲. حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج ۵، ص ۲۳۷، دارالفکر، بیروت.    
۳. علامه مجلسی، بحار الأنوار، ج ۱۸، ص ۱۱۴، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار