قضای روزهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قضای روزه، ماه رمضان، تأخیر، تکلیف.

پرسش: اگر قضای روزه ماه مبارک رمضان تا سال بعد به تأخیر بیفتد، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر قضای روزه ماه رمضان به علت مریضی باشد، قضا ساقط است؛ ولی فديه واجب است.


تأخیر قضای روزه

[ویرایش]

اگر قضای روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذری غير از مريضی که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشد، گرفتن قضای روزه کافی است؛ اگرچه احتیاط در جمع بين قضا و دادن فدیه (يك مدّ طعام) می‌باشد، ولی اگر عذر، مريضی باشد، قضا ساقط است؛ ولی فديه واجب است.
[۱] دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی).


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «قضای روزه ماه رمضان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار