قصد قربت در عباداتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قصد قربت، عبادت، ریا.

پرسش: از آن‌جايى که بنا به فرموده شما ريا فقط در عبادت مصداق دارد، بنابراين چه چيزى عبادت محسوب مى‌شود؟

پاسخ:


مراد از قصد قربت در عبادت

[ویرایش]

هرگونه عملى که صحت آن شرعاً موقوف بر قصد قربت باشد، عبادت محسوب، و ریا در آن موجب بطلان مى‌شود؛ ولى ساير اعمالى که تحقق آن مشروط به قصد قربت نيست، هر چند با قصد قربت عنوان عبادت پيدا مى‌کند و ثواب بر او مترتب مى‌شود، ولى آن عبادتى که ریا مضر به آن است، نمى‌باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «قصد قربت در عبادات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار