فلسفه نجاست سگذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چرا در دین اسلام سگ حیوان نجسی است؟
نمایه: سگ، نجس، شرع، مصالح، مفاسد
پاسخ:


مقدمه

[ویرایش]

بیان این نکته لازم است که یکی از مسلّمات اسلامی این است که احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگر مصالح و مفاسد نبود، نه امری بود و نه نهی و نه حکم به نجاست و طهارت.
[۱] . مطهری، مرتضی ، مجموعه آثار، ج ۲۰، ص ۵۲ ، انتشارات صدرا ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۰ شمسی .

پس هر جا دیدیم از طرف شارع مقدّس عملی واجب گردیده می فهمیم در آن عمل مصلحتی است که به دست آوردن آن مصلحت لازم است، اگر چه از آن آگاهی نداشته باشیم.
اگر شارع از عملی نهی نمود و چیزی را نجس اعلام کرد، می فهمیم به خاطر مفسده و ضرری است که از آن اجتناب لازم است. گرچه ممکن است ما به خاطر کمی اطلاعات علمی، به مفاسد و مصالح احکام پی نبریم، ولی بعدها بر اثر پیشرفت های علمی، بخشی از فلسفه احکام روشن شود.

دلیل نجاست سگ از نظر علمی

[ویرایش]

سال ها پس از حکم به نجاست سگ، بعضی از علل آن کشف گردیده است و آن این که: در روده سگ کِرم کوچکی به طول چهار میلی متر به نام «تینیا ایکینوسکوس» است.
وقتی از سگ مدفوع بیرون می آید، تخم های زیادی از این کِرم همراه مدفوع بیرون می آید و به اطراف مقعد سگ می چسبد. سگ به وسیله زبانش آن تخم ها را به قسمت های دیگر بدنش منتقل نموده و همه جا را آلوده می کند. اگر یکی از این تخم ها به معده انسان وارد شود، مرض های گوناگونی تولید می کند که احیاناً منجر به مرگ می شود.
[۲] . مجله المنار، سال ۶، ص ۳۰۷.

این یکی از حکمت هایی است که اسلام سگ را نجس العین دانسته تا بدین وسیله مضرّات آن را از انسان دفع کند، اما ممکن است، حکمت ها و علت های دیگری از نظر بهداشتی و زیست شناسی و پزشکی وجود داشته باشد که هنوز از آن آگاهی نداریم.

دلایل نجاست سگ از نظر فقهی

[ویرایش]

موضوع نجاست سگ یک مسئله فقهی است. در قرآن کریم در باره طهارت و نجاست سگ سخنی به میان نیامده است. البته، این گونه نیست که همه احکام فقهی در قرآن کریم آمده باشد. قرآن کریم در احکام فقهی معمولاً به کلیات بسنده کرده است و تبیین و تفسیر آن را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و به دنبال آن، امامان معصوم (علیهم السلام) سپرده است. برای نمونه هنگامی که به احکام فقهی نماز توجه می کنیم می بینم که احکام زیادی دارد در حالیکه در قرآن کریم تعداد انگشت شماری از آنها آمده است.

← اجماع


فقهای عظام ، سگ را یکی از نجاسات می دانند. و این حکم بین آنها اجماعی است.
[۳] . روحانی، سید صادق، فقه الصادق، ج ۳ ، ص ۲۸۱ ، نرم افزار این کتاب به نام موسوعه الامام الروحانی.


← روایات


اجماع در فقه شیعه برخاسته از روایات فراوانی است که در کتاب های روایی آمده است. البته، دربارۀ نجس بودن سگ روایاتی که از امامان (علیهم السلام) به دست ما رسیده دو گونه است. روایاتی که در آنها واژۀ نجس به صراحت آمده است و روایاتی که در آنها کلمه نجس به صراحت بیان نشده، بلکه از باب ملازمه، نجاست سگ فهمیده می شود. در این گونه روایات به تناسب پرسش هایی که از امام (علیه السلام) دربارۀ آب نیم خورده سگ شده و جواب هایی که ائمه (علیهم السلام) داده اند نجاست سگ استفاده می شود؛ به چند مورد اشاره می شود :
الف. از امام صادق (علیه السلام) دربارۀ سگ سؤال شد. آن حضرت فرمودند: "نجس است. آب نیم خوردۀ سگ را دور بریزید و با آن وضو نگیرید، ظرف آب را ابتدا با خاک و سپس با آب بشویید".

ب. ابن شریح از امام صادق (علیه السلام) در مورد نیم خورده سگ می پرسد که حضرت فرمودند: "نه، به خدا قسم، آن نجس است".
ج. ابی سهیل از امام صادق (علیه السلام) پرسید در مورد سگ، که حضرت سه بار فرمودند: "سگ نجس است".


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . مطهری، مرتضی ، مجموعه آثار، ج ۲۰، ص ۵۲ ، انتشارات صدرا ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۰ شمسی .
۲. . مجله المنار، سال ۶، ص ۳۰۷.
۳. . روحانی، سید صادق، فقه الصادق، ج ۳ ، ص ۲۸۱ ، نرم افزار این کتاب به نام موسوعه الامام الروحانی.
۴. . نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، ج ۵، ص ۳۶۶ – ۳۶۸، چاپ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.    
۵. . نمایه شماره ۷۲۵ (سایت:۷۶۸)، جواب اجمالی، با اندکی تغییر.    
۶. . حرّعاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۳، باب ۱۲، از ابواب نجاست،ص ۴۱۶، حدیث ۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت.    
۷. . وسائل الشیعه، ج ۳، باب ۱۲، از ابواب نجاست، ص ۴۱۷، حدیث ۱۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت.    منبع

[ویرایش]

سایت اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : احکام طهارت | فقه | فلسفه احکام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار