فضیلت بسم الله الرحمن الرحیمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:اذکار الهی، فضیلت ذکرها، ذکرگفتن.
پرسش :فضیلت گفتن ذکر «بسم الله الرّحمن الرّحیم» چیست و چه ثواب‌هایی دارد؟؟
پاسخ :


آثار ذکر بسم الله

[ویرایش]

درباره فضیلت و آثار ذکر «بسم الله الرّحمن الرّحیم»، روایات مختلفی نقل شده که در این‌جا به بیان تعدادی از آنها که از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) منقول است، بسنده می‌شود:

← روایت اول


«هر کس می‌خواهد که خداوند ، او را از نگهبانانِ نوزده‌گانه دوزخ نجات دهد، "بسم اللّه الرّحمن الرّحیم" را بخواند؛ زیرا این ذکر، نوزده حرف است، تا خداوند، هر حرفی از آن‌را سپر او در برابر یکی از آن نگهبانان دوزخ قرار دهد».
[۱] شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.


← روایت دوم


«کسی که "بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم" را بخواند، خداوند به هر حرف چهار هزار حسنه برای او می‌نویسد، چهار هزار گناه او را پاک می‌کند و چهار هزار درجه او را بالا می‌برد».
[۲] شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.
[۳] بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۹۹، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.


← روایت سوم


«زمانی که معلم ، به شاگردش یاد دهد که بگوید:"بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم" و شاگرد نیز بگوید؛ خداوند آن شاگرد، پدر و مادرش و معلم را از آتش جهنم نجات خواهد داد».

← روایت چهارم


«زمانی که شخصی در موقع خواب، بگوید:"بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم" خداوند به فرشتگان می‌گوید تا صبح برایش حسنات بنویسید».‌
[۵] شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.
۲. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.
۳. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۹۹، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
۴. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ۶، ص ۱۶۹، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم‌السلام)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۵. شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص ۴۲، نجف، مطبعة حیدریة، چاپ اول، بی‌تا.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار