فضایل شب قدرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شب قدر .
پرسش: لطفاً تعدادی از فضایل شب قدر را نام ببرید؟
پاسخ:


معانی قدر

[ویرایش]

«قدر» معانی متعددی دارد؛ مانند:۱. قدرت؛ ۲. تقدیر و اندازه‌گیری،
[۱] قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ۵، ص ۲۴۶، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱ ش.
۳. تنگ گرفتن. ۴. آنچه را که خداوند برای بندگان در نظر گرفته و معین و حتمی نموده. ۵. مساوی بودن یک چیز با چیز دیگر بدون کم و زیاد بودن. ۶. به معنای بیان مقدار و کمیت یک چیز، چه در محسوس و چه در غیر محسوس؛ مثل عظمت و بزرگی یک چیز.
[۵] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص ۶۵۸ ؟؟؟، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.


دیدگاه‌های گوناگون درباره شب قدر

[ویرایش]

شب قدر کدام شب است؟
عالمان و دانشمندان مسلمان در اینکه چه شبی از شب‌های ماه رمضان ، شب قدر است اختلاف دیدگاه دارند.
[۶] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۹ ؟؟؟، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.


← شب قدر براساس سنت و روایات معصومان


آنچه موافق با سنت پیامبر گرامی اسلام ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ و روایات امامان معصوم ـ علیهم‌السلام ـ و گفتار دانشمندان و مفسران بزرگ اسلامی است، این است که شب قدر در دهه آخر ماه رمضان قرار دارد.
[۷] ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی‌، دعائم الإسلام،‌ محقق، مصحح، فیضی، آصف،‌ ج ۱، ص ۲۸۲، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ق.
طبق نقل، یکی از شب‌های نوزدهم، بیست و یکم، و بیست و سوم است. در بین این سه شب نیز شب بیست و سوم احتمالش بیشتر است.

← دیدگاهی از امام صادق


امام صادق (ع) فرمود: شب نوزدهم شب تقدیر است و شب بیست و یکم شب بستن و تعیین و اِحکام، است و شب بیست و سوم شب حتمی شدن و امضای آن است.


← شب قدر براساس نقل‌های گوناگون


عده‌ای نیز می‌گویند شب اوّل ماه رمضان، شب قدر است.
[۱۱] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۶ ؟؟؟.
برخی دیگر هم برآنند که شب هفدهم ماه رمضان است.
[۱۲] مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۶ ؟؟؟.


فضایل شب قدر

[ویرایش]


← ۱. نزول دفعی قرآن


شب قدر، شب نازل شدن دفعی و یک‌جای قرآن در بیت المعمور است که به‌طور تدریجی طی ۲۳ سال بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شده است.

← ۲. بهتر بودن عبادات در این شب


عبادت و کارهای نیک، در آن شب، بهتر است از عبادت و کاهای نیک در هزار ماه که دارای شب قدر نباشد.

← ۳. نزول فرشتگان


شب نزول و پایین آمدن فرشتگان خداوند خصوصاً بزرگ‌ترین فرشته
[۱۸] روح.
خداوند، به زمین است.


← ۴. تقدیر و سرنوشت انسان


شب تقدیر و سرنوشت یک سال انسان است. خدای تعالی در آن شب حوادث یک سال یعنی از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر می‌کند، زندگی، مرگ، رزق، سعادت ، شقاوت و چیزهایی دیگر از این قبیل را مقدر می‌سازد که فرشتگان به امر پروردگار، آن را انجام می دهند.

← ۵. گشوده شدن درهای بهشت


در این شب، درهای جهنم بسته می‌شود و درهای بهشت ، گشوده می‌شود.
[۲۲] ابن بابویه، محمد بن علی‌، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،‌ ص ۶۷، دار الشریف الرضی للنشر، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۶ ق.


← ۶. داخل نشدن شیطان


شیطان در این شب بیرون نمی‌آید تا صبح آن طلوع کند.
[۲۳] در این‌باره، ر. ک: زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان، پاسخ ۲۵۹۱۴.
درهای آسمان و رحمت الاهی بر روی بندگانش گشوده می‌شود و شب قبولی اعمال است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ۵، ص ۲۴۶، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱ ش.
۲. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج ۳، ص ۴۴۷، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ۱۳۷۵ ش.    
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۵، ص ۷۴، دار صادر، بیروت،۱۴۱۴ ق.    
۴. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۵، ص ۱۱۲، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق.    
۵. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص ۶۵۸ ؟؟؟، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ ق.
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۹ ؟؟؟، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.
۷. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی‌، دعائم الإسلام،‌ محقق، مصحح، فیضی، آصف،‌ ج ۱، ص ۲۸۲، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ق.
۸. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه،‌ محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ۲، ص ۱۶۰، دفتر انتشارات اسلامی‌، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.‌    
۹. ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه،‌ محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج ۲، ص ۱۶۰ ۱۶۱، دفتر انتشارات اسلامی‌، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.‌    
۱۰. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، ج ۴، ص ۱۵۸ ۱۵۹، دار الکتب الإسلامیة، تهران‌، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.    
۱۱. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۶ ؟؟؟.
۱۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۷۸۵ ـ ۷۸۶ ؟؟؟.
۱۳. قدر (۹۷)، آیه ۱.    
۱۴. من لا یحضره الفقیه، ج‌ ۲، ص ۱۵۹.    
۱۵. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی،‌ محقق، مصحح، موسوی جزائری، طیّب‌، ج ۲، ص ۴۳۱، دار الکتاب، قم، چاپ سوّم، ۱۴۰۴ ق.    
۱۶. قدر (۹۷)، آیه ۳. «تَنزَّلُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلُ‌ِّ أَمْر»؛ فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل می‌شوند.    
۱۷. من لا یحضره الفقیه، ج‌ ۲، ص ۱۵۸.    
۱۸. روح.
۱۹. قدر (۹۷)، آیه ۴. تَنزَّلُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلُ‌ِّ أَمْر»؛ فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل می‌شوند.    
۲۰. قدر (۹۷)، آیه ۴. تَنزَّلُ الْمَلَئکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِّم مِّن کلُ‌ِّ أَمْر»؛ فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل می‌شوند.    
۲۱. من لا یحضره الفقیه، ج‌ ۲، ص ۱۵۸ ۱۵۹.    
۲۲. ابن بابویه، محمد بن علی‌، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،‌ ص ۶۷، دار الشریف الرضی للنشر، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۶ ق.
۲۳. در این‌باره، ر. ک: زنجیر بودن شیطان در ماه رمضان، پاسخ ۲۵۹۱۴.
۲۴. من لا یحضره الفقیه، ج‌ ۲، ص ۱۶۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار