فضایل سوره جنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جن، سوره جن، سور‌ه‌ مکی، قرآن کریم، آیه.

پرسش: تعالیم و فضایل سوره جن چیست؟

پاسخ اجمالی: از معصومین روایات شده که هر کس سوره جن را بخواند، به تعداد هر جن و شیطانی که تصدیق به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یا تکذیب او کرده است، ثواب آزاد کردن برده داده می‌شود و در روایت دیگر آمده هر کس سوره جن را فراوان بخواند هرگز در زندگی دنیا چشم زخم، جن، جادو، سحر و مکر آنها به او نمی‌رسد، و با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) همراه خواهد بود، و می‌گوید: پروردگارا! من کسی را به جای او نمی‌خواهم، و هرگز از او به دیگری متمایل نمی‌شوم.
محتوای این سوره در مورد جن است و نکاتی را در مورد این موجودات بیان می‌دارد که دانش تجربی از رسیدن به آن ناتوان است. این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می‌کند که صدای قرآن را شنیده و به پیامبر اکرم، معاد و قرآن، ایمان آوردند.


محتوای

[ویرایش]

سوره جن از سوره‌های مکی قرآن کریم است که ۲۸ آیه دارد.
محتوای این سوره، چنان‌که از نامش پیدا است، عمدتاً در باره موجود ناپیدایی به نام «جن» است که تا کنون، دانش تجربی نتوانسته است که در مورد آن اطلاعاتی را به دست آورد که البته وجود آن نیز خلاف عقل و علم نیست.
در این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می‌کند که صدای قرآن را شنیده و ایمان آوردند، سخن از ایمان آنها به پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، خضوع در برابر قرآن، ایمان و اعتقاد آنها به معاد، وجود گروهی مؤمن و کافر در میان آنان و... در این بخش از سوره، بسیاری از عقاید خرافی در مورد "جن" را اصلاح می‌کند و بر آنها خط بطلان می‌کشد.
در بخش دیگری از این سوره اشاره‌ای به مسئله توحید و معاد آمده است.
و در آخرین بخش این سوره، سخن از مسئله علم غیب است که هیچ‌کس از آن آگاهی ندارد، جز آنچه خداوند اراده کرده است.

فضایل

[ویرایش]

در روایات برای سوره جن چند فضیلت‌ بیان شده است؛ مانند:
•پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هر کس سوره جن را بخواند، به تعداد هر جن و شیطانی که تصدیق به محمد یا تکذیب او کرده است، ثواب آزاد کردن برده داده می‌شود».
امام صادق (علیه‌السّلام): «هر کس سوره جن را فراوان بخواند هرگز در زندگی دنیا چشم زخم، جن، جادو، سحر و مکر آنها به او نمی‌رسد، و با محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) همراه خواهد بود، و می‌گوید: پروردگارا! من کسی را به جای او نمی‌خواهم، و هرگز از او به دیگری متمایل نمی‌شوم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۵، ص۹۷، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۵۵۰، مقدمه، بلاغی‌، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.    
۳. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۱۲۰، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فضایل سوره جن» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۱۱/۱۳.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار