فرد گواه بر بی‌گناهی حضرت یوسفذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کودک، حضرت یوسف، شاهد بر بی‌گناهی.

پرسش: فردی که بر بی‌گناهی یوسف (علیه‌السّلام) شهادت داد، چه نسبتی با زلیخا داشت و نامش چه بود؟

پاسخ اجمالی: برخی گفته‌اند: شاهدی که خدا در این آیه فرمود، کودکی شیرخوار بود که در گهواره قرار داشت. برخی می‌گویند: خواهر زاده زلیخا و سه ماهه بود. در نقل دیگری آمده است: شاهد مزبور مرد حکیم و فرزانه‌ای از خاندان زلیخا بود که به پاک‌دامنی یوسف گواهی داد و قول دیگر این است که وی پسر عموی زلیخا بود که با شوهر زلیخا دم در نشسته بود.


دیدگاه مفسران

[ویرایش]

در مورد شاهدی که بر بی‌گناهی یوسف (علیه‌السّلام) گواهی داد، در قرآن کریم آمده است: «وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ اَهْلِها».
این‌که آیا او کودک بود و یا بزرگسال؟ و یا نسبتی با زلیخا داشت یا نه، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد.
ابن عباس و سعید بن جبیر گفته‌اند: شاهدی که خدا در این آیه فرمود، کودکی شیرخوار بود که در گهواره قرار داشت. برخی می‌گویند: خواهر زاده زلیخا و سه ماهه بود. در نقل دیگری از ابن عباس، حسن، قتاده و عکرمه آمده است: شاهد مزبور مرد حکیم و فرزانه‌ای از خاندان زلیخا بود که به پاک‌دامنی یوسف گواهی داد. جبائی نیز همین قول را اختیار کرده و گفته است: اگر شاهد مزبور کودک خرد سال بود، همان گفتارش معجزه بود و احتیاجی به بیان و ذکر استدلال نبود و سدی گفته: وی پسر عموی زلیخا بود که با شوهر زلیخا دم در نشسته بود.
گفتنی است که در منابع بررسی شده، گزارشی در مورد نام آن شاهد نیافتیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۲۶.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۴۷، مقدمه، بلاغی‌، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فرد گواه بر بی‌گناهی حضرت یوسف»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۶/۲۴.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار