فایده انجام اعمال خارق العادهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:اعمال خارق العاده،قدرت روح.
پرسش:آیا انسان می تواند کارهای خارق العاده انجام دهد و چه فایده ای دارد؟


متن کامل پرسش

[ویرایش]

از چند منبع خیلی معتبر شنیده ام که بعضی مسلمانان عارف می توانند خود به خود از روی زمین بلند شوند، و می توانند پرواز کنند، آیا این حقیقت دارد، و چگونه ممکن است؟ و فایده استعداد چنان کاری و یا سود بدست آوردن چنین قدرتی چیست؟

پاسخ

[ویرایش]

آنچه شما بدان اشاره کردید از آثار و ثمرات قدرت روحی انسان است که گاهی در اثر عمل به دستورات دین و ریاضات شرعی حاصل می شود. یعنی انسان با تقرب الی الله، صاحب اسم اعظم خداوند می گردد و به ولایت تکوینی دست می یابد، و در پرتو آن قدرتی پیدا می کند که می تواند در ماده ی کاینات تصرف کند و تمام موجودات عالم عناصر مقابل روح قوی او تابع و تسلیم خواهند بود و گاهی هم با تسخیر جن و استفاده از نیروهای شیطانی و....
البته نباید از این نکته غفلت ورزید که دستیابی به بعضی از این توانایی ها با ریاضت های غیر شرعی امکان پذیر نیست و یا اگر امکان پذیر باشد، به جهت مفاسدی که بر آن مترتب است از طرف خداوند حرام گردیده است.
بهرحال در آنجایی که انسان با تقرب به خداوند از چنین نیرو و توانائی برخوردار شد، علاوه بر اینکه نشانه بر خورداری از قدرت بالای روحی و مقامات بلند انسانی است، به انسان این امکان را می دهد که برای رسیدن به اهداف پاک خداپسند و کمک به نیازمندان، از کوتاهترین زمان و کمترین امکانات بیشترین استفاده را ببرد.

منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | ریاضت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار