غیبت انسان مردهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکليدواژه: مردگان، احترام، غیبت، نماز میت.

پرسش: آیا غیبت کردن پشت سر مرده گناه است؟

پاسخ: طبق روایات احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است. و غیب مرده حرام است


حرمت غیب مرده

[ویرایش]

گاه تصور می‌شود که مفهوم غیبت و همچنین روایاتی که درباره غیبت وارد شده ناظر به افراد زنده است و مردگان را شامل نمی‌شود، و غیبت کردن پشت سر مرده اشکالی ندارد، ولی این اشتباه بزرگی است؛ زیرا طبق روایات؛ «ان حرمة المیت کحرمة الحی؛ احترام مرده مسلمان همچون احترام زنده او است.»
بلکه می‌توان گفت؛ غیبت مرده از جهاتی زشت‌تر و ناپسندتر است؛ زیرا زندگان ممکن است روزی غیبت را بشنوند و به دفاع از خود برخیزند، ولی مرده هرگز قادر به دفاع از خود نیست، به علاوه؛ شخص غیبت کننده ممکن است افراد زنده را ببیند و از آنها حلالیت بطلبد ولی در مورد مردگان این مطلب هرگز صدق نمی‌کند.
بنابر این، سخن گفتن به بدی، پشت سر مردگان، مورد تایید اسلام نمی‌باشد و گناه است. وقتی ما در نماز میت با آن که شاید بدی‌هایی را هم از مرده بدانیم، می‌گوییم: «لا نعلم منه الا خیرا» (جز خیر از او نمی‌دانیم). از این رو؛ سزاوار نیست بعد از این سخن در نماز میت، سر سخن از بدی‌های انسان مرده باز شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۲۸، محقق:غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن، ج۳، ص۱۳۳، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست برگرفته از مقاله «غیبت انسان مرده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۲/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار