غنیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: صفات خداوند، قرآن کریم.

پرسش: «غنی» را به‌عنوان صفت خداوند توضیح دهید؟


واژه شناسی

[ویرایش]

صفت «غَنی (بی‌نیاز)»، فعیل به معنای فاعل از مادّه «غنی» است که بر بسندگی دلالت دارد. پس غنای خدای سبحان، به معنای بی‌نیازی مطلق اوست.

غنی در قرآن و حدیث

[ویرایش]

قرآن کریم، صفت «غنی» را در کنار صفت «حمید»، ده بار و با هر یک از صفات «حلیم»، «ذو الرحمه» و «کریم»، یک بار یاد کرده است و تعبیر: «غَنِیٌّ عَنِ الْعَــلَمِینَ؛
بی‌نیاز از جهانیان است»، دوبار و هر یک از تعابیر: «غَنِیٌّ عَنکُمْ؛ از شما بی‌نیاز است» و «سُبْحَـنَهُ هُوَ الْغَنِیُّ؛ او منزّه است، اوست بی‌نیاز» و «أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ؛ شما نیازمندانید و خدا بی‌نیاز است»، یک بار ذکر شده است.
احادیث نیز بر بی نیازی مطلق خدا و بی نیازی او از همه آفریدگان و نیازمندی آفریده‌ها به او و انحصار بی نیازی مطلق در او تاکید کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۲. زمر/سوره۳۹، آیه۷.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۶۸.    
۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۵.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «غنی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار