غفلت روزه‌دار در خوردنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: روزه، کفاره روزه، افطار روزه، قضای روزه واجب.

پرسش: اگر کسی در ماه رمضان از خواب بیدار شود و به گمان این‌که هنوز نصف شب است، آب بخورد و بعداً بفهمد که صبح بوده است یا این‌که به ساعت نگاه کند و یا فکر می‌کرده که اذان صبح ساعت ۵ صبح است، در حالی که ساعت ۴ صبح بوده است، روزه این شخص صحیح است؟

پاسخ: هرگاه روزه‌دار بدون تحقیق روزه را باطل کند، بايد قضای آن روز را بگيرد و کفاره ندارد؛ ولی اگر تحقيق کند و بداند که صبح نشده و چيزی بخورد و بعد معلوم شود که صبح بوده است، قضای آن روز بر او واجب نيست.


خوردن روزه از روی غفلت

[ویرایش]

اگر در سحر ماه رمضان بدون اين‌که تحقيق کند صبح شده يا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، بايد قضای آن روز را بگيرد و کفاره ندارد؛ ولی اگر تحقيق کند و بداند که صبح نشده و چيزی بخورد و بعد معلوم شود که صبح بوده است، قضای آن روز بر او واجب نيست.
[۱] دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «غفلت روزه‌دار در خوردن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار