غسل تعمیدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تورات، حضرت عیسی، نصارا، متی.

پرسش: آیا مقصود از انجیل اول، همان انجیل متّی است؟


انجیل اول

[ویرایش]

مقصود از انجیل اول، همان انجیل متّی است که در باب سوم، داستان تعمید دادن یحیی (علیه‌السّلام) تمام یهودیه و فریسیان و صدوقیان را نقل می‌کند و در آخر آیه ۱۶ تعمید عیسی (علیه‌السّلام) را بیان می‌کند و در آیه ۱۷ می‌گوید: «امّا عیسی چون تعمید یافت، فورا از آب برآمد که در ساعت، آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید».
امّا خود تعمید، یکی از آیین‌های هفتگانه مقدّس کلیسا و از جمله فرایض بزرگ مسیحیت به شمار می‌آید، و آن، دو نوع غسل است:
۱. تعمید اموات،
۲. تعمید مقدّس، که با تشریفات مخصوص از طرف کلیسا با حضور کشیش بزرگ و خواندن ادعیه خاص با آبی که به اسم «تثلیث الوحده» مقدّس شده، درباره کسی که می‌خواهد وارد جامعه مسیحی بشود، انجام می‌گیرد تا شخص تعمید یافته از نجاست و ناپاکی، طهارت یابد و در خاتمه مراسم، کلیسای پروتستان می‌گوید: «خداوند، گناهان تو را ببخشد!»؛ ولی کلیسای کاتولیک می‌گوید: «گناهان تو را بخشیدم».

تعمید در عهد جدید

[ویرایش]

تعمید در عهد جدید، به مانند ختنه در عهد عتیق، نسبت شخص را با کلیسای مسیح (علیه‌السّلام) معیّن می‌کند. بسیاری از مسیحیان معتقدند که تعمید اطفال مؤمنان، واجب است و کاتولیک‌ها می‌گویند: اگر طفلی قبل از تعمید بمیرد، از سعادت اخروی محروم خواهد بود
[۱] الدر، جان، تاریخ اصلاحات کلیسا، ص۶۰.
و این عقیده با تصریح انجیل متّی درباره بچّه‌های تعمید نیافته، تضاد دارد: «بچّه‌های کوچک را بگذارید و از آمدن نزد من (عیسی) ایشان را منع نکنید؛ زیرا ملکوت آسمان، از مثل اینهاست»
[۲] کتاب مقدس، عهد جدید، نجیل متّی، باب ۱۹، آیه۱۴.

جمال الدین مسیحی در نزاعی مزگانی:
[۳] نزاعی مزگانی، جمال الدین مسیحی، ص۴۷.
می‌گوید: «برای ورود به کلیسای حقیقی، غسل تعمید کافی نیست؛ بلکه غسل روح القدس لازم است».
نصرانی‌ها برای تعمید در آب رود اردن، ارزش بیشتری قائل‌اند، چون متّی می‌گوید: یحیی، تعمید‌دهنده مسیح را در آن‌جا تعمید داد
[۴] کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، ۳: ۱۵.

علاّمه یحیی نوری می‌گوید: محقّقان عقیده دارند که مسیحیان، این سنت را از آیین هندو گرفته‌اند
[۵] نوری، یحیی، اسلام و عقاید و آراء بشری، ص۴۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدر، جان، تاریخ اصلاحات کلیسا، ص۶۰.
۲. کتاب مقدس، عهد جدید، نجیل متّی، باب ۱۹، آیه۱۴.
۳. نزاعی مزگانی، جمال الدین مسیحی، ص۴۷.
۴. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متّی، ۳: ۱۵.
۵. نوری، یحیی، اسلام و عقاید و آراء بشری، ص۴۶۴.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «انجیل متی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار