غزوهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: غزوه، تعداد غزوات، مهمترین غزوات، اولین غزوه، آخرین غزوه
پرسش: در اسلام چند غزوه وجود دارد؟
پاسخ:منابع تاریخی تعداد غزوات پیامبر را ۲۶ عدد ذکر کرده اند.معنای اصطلاحی غزوه

[ویرایش]

در اصطلاح تاریخ اسلام، غزوه به جنگ هایی گفته می شود که پیامبر در آن شرکت می کرد.

تعداد غزوات

[ویرایش]

غزوات پیامبر را منابع تاریخی ۲۶ عدد ذکر کرده اند. مسعودی در این زمینه می نویسد: غزوه هایی که پیامبر اسلام خود به همراه سپاه بود ۲۶ غزوه است و برخی آن را ۲۷ غزوه نوشته اند.

علت اختلاف در تعداد غزوات

[ویرایش]

جهت اختلاف آن است که دستة اوّل بازگشت رسول خدا را از خیبر به وادی القُری با غزوه خیبر یکی دانسته اند. اما دسته دوم، غزوه خیبر و غزوه‌ی وادی القُری را دو غزوه شمرده اند. لیکن ابن اسحاق که نامی از وادی القری بعد از خیبر نمی برد نیز غزوه های رسول خدا را ۲۷ غزوه می گوید و عُمرة القضا را جزء غزوات می شمارد.
[۲] مسعودی، مروج الذهب، چاپ مطبعة السعاده، ۱۳۶۷ هـ، ج۲، ص۷و۲۸۸.


اولین غزوه

[ویرایش]

اولین غزوه، غزوه اَبواء است که در ماه صفر سال دوّم هجرت صورت گرفت.

آخرین غزوه

[ویرایش]

آخرین غزوه، غزوه تبوک که در رجب سال نهم هجرت صورت گرفت.

نتیجه غزوات

[ویرایش]

ابن اسحاق در سیره نبوی و طبرسی در اعلام الوری می نویسد کار رسول خدا در غزوه های بدر، احد، خندق، قریظه، مصطلق، خیبر، فتح، حنین و طائف با دشمن به جنگ کشیده شد و در بقیه غزوه درگیری در کار نبود اما مسعودی به جای مصطلق، تبوک را نوشته است.

مهمترین غزوات

[ویرایش]

مهمترین غزوات پیامبر می توان به جنگ بدر، اُحد، خندق، فتح مکه، خیبر و حُنین اشاره کرد.
[۳] آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، انتشارات دانشگاه تهران.


معرفی منابع بیشتر

[ویرایش]

۱. معارف و معاریف، دشتی.
۲. فرازهائی از تاریخ پیامبر اسلام، جعفر سبحانی.
۳. تاریخ پیامبر اسلام، محمد ابراهیم آیتی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن هشام، سیرة النبی ج۴، ص۱۰۲۷.    
۲. مسعودی، مروج الذهب، چاپ مطبعة السعاده، ۱۳۶۷ هـ، ج۲، ص۷و۲۸۸.
۳. آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، انتشارات دانشگاه تهران.


منبع

[ویرایش]
اندیشه قم.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار