غذا گرفتن در عزاداریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:غذا، عزاداری.

پرسش: در صورتی که اطعام در حسینه‌ها از هزینه مردم تأمین شود، غذا بردن بعضی به صورت نامتعارف چه حکمی دارد؟

پاسخ:


دریافت غذا در عزاداری

[ویرایش]

این‌گونه امور تابع نذر و نیت اهداکنندگان می‌باشد، که اگر با نذر و نیت و رضایت اهداکنندگان منافات نداشته باشد، یا اگر با اجازه و رضایت آن‌ها باشد، مانعی ندارد؛ و در غیر این صورت جایز نیست.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «غذا گرفتن در عزاداری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار