علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، حدیث، صفات الهی، علی.

پرسش: معنای کلمه مبارک "علی" چیست؟ و چند بار در قرآن آمده است؟ و علی در قرآن نام کیست؟


واژه‌شناسی

[ویرایش]

صفت «علیّ (بلندمرتبه/ والا)»، فعیل به معنای فاعل از «علا، یعلو»،از مادّه «علو» است که بر رفعت و بلندی دلالت دارد و علیّ، یعنی: رفیع (والا).
ابن اثیر می‌گوید: علیّ، کسی است که در پایگاه و فرمان، چیزی بالاتر از او نیست و «متعالی»، کسی است که برتر از دروغِ دروغ زنان بوده و شأن او والاست. نیز گفته شده که «متعالی است»، یعنی: برتر از هر وصف و ثنایی است. متعالی، متفاعل از «علو» و گاهی به معنای «عالی» است.
لسان العرب در معنای "علی" آورده است: "رَجُلٌ عَلِیٌّ أَی شریف"؛ هرگاه گفته شود "مرد علی" یعنی شخصی که والامقام و بلندمرتبه است.
مفردات در معنای "علی" می‌گوید: العَلیُّ: هو الرّفیع القدر من: عَلِیَ؛ علی یعنی بلندمرتبه.

علی در قرآن و حدیث

[ویرایش]

این کلمه در قرآن، به‌عنوان صفت خداوند (نه اسم) آمده است و به همین معناست.
کلمه "علی" با مشتقات هم‌معنایش یعنی: العلی، علیاً و در اعراب مختلف، هشت بار آمده است.
در قرآن کریم، صفت «علیّ»، پنج بار با صفت «کبیر» و دو بار با صفت «عظیم» و یک بار با صفت «حکیم» به‌کار رفته است و صفت «متعالی» نیز یک بار وارد شده است.
نام «علیّ» و برگرفته‌های مادّه «علو» در آیات و احادیث، درباره امور متعدّدی به‌کار رفته‌اند. برای نمونه: «از آنچه شرک می‌ورزند، والاتر است»، «بلندپایه‌تر از همسانیِ آفریدگان است»، «والا جایگاه است» و «والاتر از همه چیز است». این‌گونه آیات و احادیث، با نام «علیّ» و برگرفته‌های مادّه «علو»، خدا را از هر نقص و عیبی منزّه دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۸۳.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۳۴۵.    
۳. غافر (۴)، آیه ۱۲.    
۴. بقره (۲)، آیه ۲۵۵.    
۵. حج (۲۲)، آیه ۶۲.    
۶. لقمان (۳۱)، آیه ۳۰.    
۷. سبأ (۳۴)، آیه ۲۳.    
۸. شوری (۴۲)، آیه ۴.    
۹. شوری (۴۲)، آیه ۵۱.    
۱۰. نساء (۴)، آیه ۳۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «علی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۸.    
حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «علی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۸.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار