علت کشته نشدن موسی در کودکی به دست فرعونذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت موسی (علیه‌السّلام)، آسیه، فرعون، کودکی.

پرسش: با توجه به این‌که فرعون می‌دانست موسی (علیه‌السّلام) در آینده تهدیدی برای حکومت او است؛ چرا وی را در کودکی نکشت و به آسیه اجازه نگهداریش را داد؟

پاسخ اجمالی: سنت قطعی خداوند بر حفاظت از حضرت موسی (علیه‌السّلام) بود، خداوند اراده نمود موسی (علیه‌السّلام) را در کاخ فرعون از خطرات حفظ کند تا سبب عبرت شود که اگر خداوند بخواهد کاری را انجام دهد، انجام خواهد داد و تدبیر ستم‌کاران به جایی نخواهد رسید. خداوند دل فرعون را به گونه‌ای نرم کرد که ناخودآگاه محبت شدیدی نسبت به آن کودک پیدا کند. قلب آسیه همسر فرعون نیز که نوزاد پسری نداشت، کانون مهر این نوزاد شده، در مقابل همه‌ فرعونیان ایستاد و مانع قتل کودک شد.


سنت قطعی خداوند

[ویرایش]

بر اساس آیات قرآن و روایات، فرعون با توجه به آگاهی از این موضوع که سقوط سلطنت او به دست شخصی از بنی‌اسرائیل است، تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گرفت تا از تولد چنین فردی جلوگیری کند؛ و به همین جهت تعداد زیادی از پسران بنی‌اسرائیل را تنها به این احتمال که ممکن است یکی از آنها همان کودک موعود باشد کشت.
به نظر می‌رسد که فرعون در جریان یافتن حضرت موسی (علیه‌السّلام) در داخل صندوقچه از چهره نوزاد و نشانه‌های دیگر (از جمله گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل) دریافته بود که این نوزاد از بنی‌اسرائیل است، ناگهان کابوس قیام یک مرد بنی‌اسرائیلی و زوال ملک او به دست آن مرد بر روح او سایه افکند، و خواهان اجرای قانون جنایت‌بارش درباره نوزادان بنی‌اسرائیل شد.
اطرافیان متملق و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز فکر تشویق کردند و گفتند دلیلی ندارد که قانون درباره این کودک اجرا نشود.
اما از آن‌جا که سنت قطعی خداوند بر حفاظت از حضرت موسی (علیه‌السّلام) بود، اراده نمود موسی (علیه‌السّلام) را در کاخ فرعون از خطرات حفظ کند تا سبب عبرت شود که اگر خداوند بخواهد کاری را انجام دهد، انجام خواهد داد و تدبیر ستم‌کاران به جایی نخواهد رسید. خداوند اراده خود را به چند طریق عملی نمود:

محبت فرعون و آسیه به کودک

[ویرایش]

خداوند دل فرعون را به گونه‌ای نرم کرد که ناخودآگاه محبت شدیدی نسبت به آن کودک پیدا کند.
آسیه همسر فرعون نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از قماش درباریان فرعون نبود، کانون مهر این نوزاد شده بود، در مقابل همه‌ آنها ایستاد و از آن‌جا که در این‌گونه کشمکش‌های خانوادگی غالباً پیروزی با زنان است او در کار خود پیروز شد.
همچنین بر اساس گزارشی، آسیه به فرعون گفت که تو دستور داده‌ای که نوزادانی که در این سال به دنیا آمده‌اند باید کشته شوند؛ اما این پسر بزرگ‌تر از یک سال است. ‌ وی همچنین گفت که این یک نفر بر جمعیت بنی‌اسرائیل نمی‌افزاید.
البته فرعون به هیچ وجه نمی‌دانست که این کودک، همان موسای پیامبر است که قرار است تخت و تاج او را نابود سازد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۹، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۹، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۳. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ‌ ج۲، ص۱۳۵، محقق، مصحح، موسوی جزائری، سید طیب، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۱۶، ص۲۹.    
۵. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۱۳، ص۱۶، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.    
۶. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۱۳، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «علت کشته نشدن موسی در کودکی به دست فرعون»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۱۰/۱۳.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار