علت محدود بودن یاران زن امام زمانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: زنان، قیام امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، یاران زن امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف).

پرسش: چرا از یاران امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) فقط پنجاه نفر آنها زن هستند؟

پاسخ: در احادیث، از سپاه امام به سپاه خشم، تعبیر شده، و حضور زنان در این سپاه نمی‌تواند یک حضور گسترده باشد.
۱. موقعیت سخت و دشوار نبرد، حضور زنان را بالطبع، محدود می‌کند. این شرایط دشوار نه‌تنها محدودیت حضور زنان را فراهم می‌آورد، محدودیت نوع مسئولیتی را که عهده‌دار خواهند شد نیز به همراه دارد؛ ازاین‌رو در برخی احادیث، بر نقش زنان در مداوا و پرستاری مجروحان، تصریح شده است.
۲. دیگر اینکه شاید این تعداد محدود مربوط به زنان پاک و باتقوای گذشته باشد که در قیام شرکت خواهند کرد؛ ازاین‌رو به نام تعدادی از این زنان در احادیث تصریح شده است.


تعداد زنان در قیام امام مهدی

[ویرایش]

احادیثی که تعداد زنان شرکت‌کننده در قیام امام مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) را تبیین می‌نماید، متفاوت‌اند.

• در حدیثی از امام باقر (علیه‌السلام) آمده که تعداد زنان یاری‌دهنده امام عصر پنجاه تن هستند.
[۱] نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص۲۷۹، کتاب‌فروشی صدوق.
[۳] عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۸۴، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ق.


• در حدیث دیگری از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) این تعداد را چهارصد زن دانسته است.
[۴] شیرویه، ابوشباع، فردوس الاخبار، ج۵، ص۵۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیه.


• و روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) آن را سیزده زن دانسته است.
[۶] طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.
[۹] حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.


با توجه به این اختلاف، هرگز نمی‌توان تعداد دقیقِ زنانِ شرکت‌کننده در نهضت امام را بیان کرد تا آنگاه درباره تعداد ‌اندک آنها نسبت به مردان بحث نمود. بنابراین سخن ما در اینجا با تکیه بر احادیثی است که تعداد زنان را کمتر از مردان بیان کرده است که آیا این تعداد ‌اندک ناشی از نوع نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زن می‌باشد؟

نگاه اسلام به زن در مسئله قیام

[ویرایش]

نگاه به زن از جنبه قیام و انقلاب امام عصر، همان نگاه اسلام است. اسلام از نظر انسانیت فرقی میان زن و مرد قائل نیست و برای هر دو، از این جنبه حقوق یکسان و البته نه مشابه، قائل است این عدم تشابه در وظایف و مسئولیت و حقوق، ناشی از تفاوت طبیعت و غرایز و سرشت زن و مرد است؛ ولی این تفاوت مانع از آن نیست که زنان همانند مردان نتوانند درجات کمال معنوی را سیر نمایند؛ چنان‌که در صدر اسلام نیز زنان همدوش مردان در خط مبارزه با شرک و نفاق حضور داشته‌اند و در این راه شهدایی را نیز تقدیم اسلام کرده‌اند؛ اما حضور آنها در لشکر اسلام، به لحاظ طبیعت سخت کار و درگیری جنگ، در زمینه پرستاری و مداوای مجروحان بوده است.

علت کم بودن تعداد زنان در قیام

[ویرایش]

از آنجا که نهضت امام، یک نهضت جهادی است، تا آنجا که در احادیث از سپاه امام به سپاه خشم، تعبیر شده، (به این منبع رجوع شود:
[۱۱] نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، کتاب‌فروشی صدوق، باب بیستم.
) حضور زنان در این سپاه نمی‌تواند یک حضور گسترده باشد.

← شرایط دشوار جنگ


موقعیت سخت و دشوار نبرد، حضور زنان را بالطبع، محدود می‌کند. این شرایط دشوار نه‌تنها محدودیت حضور زنان را فراهم می‌آورد، محدودیت نوع مسئولیتی را که عهده‌دار خواهند شد نیز به همراه دارد و به همین دلیل در حدیثی از امام صادق (علیه‌السلام) بر نقش زنان در مداوا و پرستاری مجروحان، تصریح شده است. (به این منبع رجوع شود:
[۱۳] طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.
[۱۵] حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.


← حضور زنان با تقوا


می‌توان این احتمال را درباره ذکر‌ اندک تعداد زنان به عنوان یاران امام زمان (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نیز بیان کرد که شاید این تعداد مربوط به زنان پاک و باتقوای گذشته باشد که در قیام شرکت خواهند نمود و به همین جهت به نام تعدادی از این زنان در احادیث تصریح شده است.
[۱۷] حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.
که از آن جمله می‌توان به قنواء دختر رشید (که پدرش به دست ابن‌زیاد به شهادت رسید)، ام‌ایمن (پرستار پیامبر) حبابه والبیه (که شیخ طوسی وی را از اصحاب امام حسن (علیه‌السلام) می‌شمارد) و سمیه (مادر عمار یاسر) اشاره کرد و این تعداد غیر از تعداد زنانی باشند که تا زمان قیام، به صف یاران حضرت خواهند پیوست.
[۱۹] طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.


معرفی منبع

[ویرایش]

چشم‌اندازی به حکومت مهدی (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، نجم‌الدین طبسی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، ص۲۷۹، کتاب‌فروشی صدوق.
۲. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۶۵، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ق.    
۳. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۸۴، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ق.
۴. شیرویه، ابوشباع، فردوس الاخبار، ج۵، ص۵۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۵. متقی هندی، علی بن حسام، کنزالعمّال، ج۱۴، ص۳۳۸، بیروت، مؤسسة الرساله، ۹۷۵ق.    
۶. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.
۷. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۸۴، قم، کتاب‌فروشی رضی.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۲۰۳، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.    
۹. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.
۱۰. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۶۵، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ق.    
۱۱. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، کتاب‌فروشی صدوق، باب بیستم.
۱۲. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۸۴، قم، کتاب‌فروشی رضی.    
۱۳. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.
۱۴. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۲۰۳، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.    
۱۵. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.
۱۶. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۵، ص۲۰۳، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.    
۱۷. حر عاملی، محمد بن حسن، اثبات الهداة، ج۳، ص۷۵، قم، چاپخانه علمیه، ۱۱۰۴ق.
۱۸. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۴۸۴، قم، کتاب‌فروشی رضی.    
۱۹. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص۲۵۹، قم، کتاب‌فروشی رضی.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علت محدود بودن یاران زن امام زمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار