عروضذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عروض، شعر، افاعیل، بحر.

پرسش: منظور از «عروض» در ادبیات شعر فارسی چیست؟

پاسخ:


مراد از عروض

[ویرایش]

«عروض»، واژه‌ای عربی و به ‌معنای فن سنجیدن شعر و شناختن وزن‌ها و بحرهای کلام منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشعار بر پایه آن افاعیل است.

علت نام‌گذاری

[ویرایش]

به این دلیل این دانش را «عروض» نامیده‌اند که وزن شعر بر آن عرضه می‌شود.
[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، واژه «عروض»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش.


کاربرد دیگر

[ویرایش]

در ضمن، اصطلاح «عروض» به جزوِ آخر از مصراع یکم هر بیت شعر هم اطلاق می‌شود.

مراد از بحر

[ویرایش]

متخصصان فن عروض، وزن‌های موجود در شعرهای فارسی را در نوزده جنسِ مختلف دسته‌بندی کرده‌اند که هر یک از این دسته‌ها را اصطلاحاً «بحر» می‌نامند.
[۲] کابلی، ایرج، عروض (در وزن‌شناسی و عروض)، تهران، نشر آگه، ۱۳۷۶ ش.
[۳] میرصادقی، میمنت، واژه‌نامه هنر شاعری: فرهنگ تفصیلیِ اصطلاحات فن شعر و سبک‌ها و مکتب‌های آن، تهران، انتشارات کتاب مهناز، چاپ سوم، ۱۳۸۵ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۲، واژه «عروض»، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش.
۲. کابلی، ایرج، عروض (در وزن‌شناسی و عروض)، تهران، نشر آگه، ۱۳۷۶ ش.
۳. میرصادقی، میمنت، واژه‌نامه هنر شاعری: فرهنگ تفصیلیِ اصطلاحات فن شعر و سبک‌ها و مکتب‌های آن، تهران، انتشارات کتاب مهناز، چاپ سوم، ۱۳۸۵ ش.


منبع

[ویرایش]


پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «عروض»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۷/۲۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار