عدل خداوند در قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن کریم، عدل، خداوند.

پرسش: چرا قرآن کریم برای بیان «عدل خداوند» نمی‌گوید: خدا عادل است؛ بلکه می‌گوید: خدا «ظالم نیست»؟


نفی ظلم از خداوند

[ویرایش]

از آن‌جا که گرفتاری‌ها و ناگواری‌هایی که در جهان، گریبان‌گیر انسان‌ها می‌شوند برای بسیاری از مردم، شبهه «ظلم» را تداعی می‌کنند، نفی «ظلم» از خداوند متعال، به درایت، نزدیک‌تر و برای زدودن شبهه مخاطبان، مفیدتر از اثبات عدالت برای اوست.

شرک

[ویرایش]

برخی نیز احتمال داده‌اند که بکار نرفتن واژه «عدل» در مورد ذات پاک پروردگار در قرآن، بخاطر آن است که «عدل»، گاه مفهوم «شرک» را می‌رساند (مانند: «ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ؛ سپس کسانی که کافر شدند، موجوداتی را هم طراز خدا قرار می‌دهند») و خدا نخواسته است این لفظ مشترک، در مورد ذات پاکش بکار رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج۴، ص۴۵۶.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «عدل خداوند در قرآن» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار