عدد نوزدهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عدد نوزده.
پرسش: آیا درباره معجزه عدد ۱۹ قرآن کریم چیزی می‌دانید؟ آیا می‌دانید در نهمین سوره که ۱۲۹ آیه دارد از نظر ریاضی اثبات شده است؟
پاسخ:


عدد نوزده

[ویرایش]


← اعجاز عددی قرآن


برخی دانشمندان بر این باورند که عدد ۱۹ ارتباط نزدیکی با حروف و آیات قرآن دارد و طرف‌داران چنین نظریه‌ و فرضیه‌ای در همین رابطه بحثی را با عنوان «اعجاز عددی قرآن» مطرح کرده و برای تأیید نظریه خویش مواردی را با کمک گرفتن از رایانه و فرمول‌های ریاضی به‌عنوان نمونه ذکر نموده و در این باره کتاب‌هایی نیز به رشته تحریر درآورده‌اند.

←← اول


یکی از نمونه‌هایی که در عیان اعجاز عددی ۱۹ در قرآن کریم به‌عنوان شاهد از آن یاد می‌کنند، عبارت است از: ارتباط بین حروف «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» و آیات و حروف دیگر قرآن مجید، و گفته‌اند: عدد حروف «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» نوزده تا است که با آیه شریفة سی سوره مدثر ارتباط داده‌اند، که می‌فرماید: «علیها تسعة لعشر؛ بر آن (دوزخ) نوزده نگهبان است.» و از تکرار عدد نوزده، یعنی مضرب‌های متعدد آن نکات جالب و شگفت‌انگیزی را استفاده کرده‌اند؛ از جمله: از کل سوره‌های قرآن کریم که ۱۱۴ سوره است، مضربی از تعداد حروف «بسم الله» (نوزده) می‌باشد.

← دوم


«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»، به‌عنوان یک آیه مستقل، صد و سیزده بار در قرآن تکرار شده است (گرچه در سوره نمل نیز ذکر شده، ولی آنجا آیه مستقلی محسوب نمی‌شود) و آیه «علیها تسعة لعشر» یک بار در قرآن کریم ذکر شده که با جمع آن، عدد سوره‌های قرآن کریم به‌ دست می‌آید.
۱۱۴:۱۹×۶ که مضربی از عدد ۱۹ است ۱۱۴:۱ ۱۱۳

← سوم


حروف مشترک «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» با آیه «علیها تسعة لعشر» دوازده حرف است و حروف مشترک این آیه «بسم الله» هفت حرف می‌باشد که جمع آنها باز نوزده می‌شود. ۱۹:۷ ۱۲

← چهارم


عدد فواتح سوره حروف مقطعه، نوزده تاست (حروف مقطعه در ۲۹ سوره آمده؛ ولی با حذف حروف تکراری شامل نوزده حرف است).

← پنجم


در سوره‌های دیگر این ارتباط با مضرب نوزده حفظ شده است، به عنوان مثال در سوره ق، ۵۷ بار حرف «ق» تکرار شده که باز مضرب از نوزده است. ۵۷:۱۹ ۳
و...
[۲] . ر.ک:؛ سیدایمن الموسوی، المیزان فی الاعجاز العددی القرآن، بیروت، دارالهادی للطباعة، و النشر و التوزیع، الطبعة الاولی، ۱۴۱۲، ق.
[۳] راسل، ل.ا.ک و آربری، کاربرد روش سیستم‌ها و تعبیر قرآن، ترجمه: محمدجواد سهلانی، تهران، آثار بعثت، بی‌تا، ص ۵۴ ـ ۸۰.


شگفتی‌های اعجاز‌آمیز قرآن

[ویرایش]

قرآن کریم از هر زاویه‌ای که مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیرد، زیباست و سرشار از شگفتی‌های متعدد و اعجاز‌آمیز می‌باشد، و سرچشمه این زیبایی و شگفتی‌های گوناگون را باید در ارسال کننده و فرستنده آن یعنی خداوند متعال جست‌وجو کرد، و بسیاری از جنبه‌های اعجازی آن جاودانه و همیشگی است.
قرآن کریم از لحاظ علمی، ادبی، بیانی، تشریعی و... دارای اعجاز است.

← یادآوری یک نکته


شگفتی‌های مختلف و متعددی را که درباره اعداد در قرآن کریم مثل رموز عدد نوزده و یا برابر آمدن کلماتی همچون «یوم» و «لیل» آمدن کلمه «یوم» به تعداد روزهای سال (۳۶۵ روز) و یا آمدن کلمه قمر دوازده بار در قرآن کریم و ... که برخی به‌عنوان اعجاز عددی آن را مطرح کرده‌اند، به‌طور قطع نمی‌توان با دید اعجازگونه به آن‌ها نگاه کرد؛ چون در برخی موارد، خلاف آن اثبات شده و چنین ادعاهایی از سوی مدعیان در برخی موارد با چالش‌های جدی روبه‌رو گشته است و تنها بر فرض اثبات چنین ادعاهایی می‌توان با عنوان شگفتی‌های قرآن کریم آن‌ها را پذیرفت و باید مراقب و مواظب بود. گرچه مطالبی که با فرمول‌های اعتباری ریاضی و ... ثابت شده است، ولی به‌طور قطعی و یقین ثابت و نمی‌توان نگردیده، به‌عنوان اعجاز قرآن کریم مطرح نمود!
[۴] معرفت، محمدهادی، التمهیدفی علوم القرآن، قم، النشر الاسلامی، الطبعة الثانیه، ۱۴۶۵، ج ۵، ص ۹ ـ ۱۳۰.
و در پایان متذکر می‌شویم که بزرگ‌ترین اعجاز قرآن، اعجاز علمی آن است، اعجازی که مباحث عمیقی در جامعه‌شناسی و کیهان‌شناسی و انسان‌شناسی و سایر علوم را برای بشریت به ارمغان می‌آورد.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]

۱. تفسیر موضوعی قرآن در قرآن، ج ۱، تألیف آیت الله جوادی آملی.
۲. تفسیر تسنیم،ج۱، تألیف آیت الله جوادی آملی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدثر (۷۴)، آیه ۳۰.    
۲. . ر.ک:؛ سیدایمن الموسوی، المیزان فی الاعجاز العددی القرآن، بیروت، دارالهادی للطباعة، و النشر و التوزیع، الطبعة الاولی، ۱۴۱۲، ق.
۳. راسل، ل.ا.ک و آربری، کاربرد روش سیستم‌ها و تعبیر قرآن، ترجمه: محمدجواد سهلانی، تهران، آثار بعثت، بی‌تا، ص ۵۴ ـ ۸۰.
۴. معرفت، محمدهادی، التمهیدفی علوم القرآن، قم، النشر الاسلامی، الطبعة الثانیه، ۱۴۶۵، ج ۵، ص ۹ ـ ۱۳۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم.    


رده‌های این صفحه : اعجاز عددی | اعجاز قرآن | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار