عدالت امام زمانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عدالت، امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، قیامت، کینه، سوره مائده.
پرسش: در سوره مائده آیه ۶۴ چنین می‌فرماید: تا قیامت میان آنها کینه و دشمنی قرار دادیم. آیا این آیه با برقراری عدالت کامل توسط امام مهدی ـ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ـ در روی زمین تضاد ندارد؟
پاسخ:


آثار پیمان‌شکنی یهود

[ویرایش]

پیمان‌شکنی یهود و خلاف‌کاری‌های آنان سبب شد که عوامل عداوت و دشمنی و بذر نفاق و اختلاف در میان آنها پاشیده شود؛
[۱] اگرچه می‌دانیم آثار اسباب تکوینی و طبیعی به خدا نسبت داده می‌شود.
و هم‌چنان دسته‌بندی‌های توأم با عداوت و دشمنی در میان آنها ادامه دارد. شاید نیاز به تذکر نباشد که این عاقبت دردناک منحصر به یهود و مسیحیان و غیر مسلمانان نیست؛ حتی اگر مسلمانان هم راه آنها را به پویند به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد.

اسلام و یهود پس از ظهور مهدی

[ویرایش]

در پاسخ این پرسش که از احادیث و روایات استفاده می‌شود که پس از ظهور مهدی ـ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ـ تنها آیین در سرتاسر جهان، آیین اسلام است، و این با مسئله مطرح شده در آیه ۶۴ سوره مائده (باقی ماندن یهود و...) چگونه قابل جمع است؟!
باید گفت، ممکن است که یهود (و یا مسیحیت و...) در عصر ظهور حضرت ـ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ـ به‌صورت یک اقلیت بسیار ضعیف در جهان باقی بماند؛ زیرا می‌دانیم در آن عصر نیز آزادی اراده انسان‌ها از بین نمی‌رود و دین جنبه اجباری پیدا نمی‌کند، اگرچه اکثریت قاطع مردم جهان راه حق را می‌یابند و به آن می‌گروند و مهم‌تر از همه این‌که حکومت روی زمین یک حکومت اسلامی خواهد بود.

مراد از برقراری عدالت کامل

[ویرایش]

بنابراین برقراری عدالت کامل توسط حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف بدان معنا نیست که دیگر هیچ گناهی انجام نمی‌شود، هیچ کینه‌ای وجود ندارد و...، بلکه بدان معناست که شخص مظلوم در صورت دادخواهی حتماً به حق خود خواهد رسید و امنیت اجتماعی در مقیاس وسیع برقرار خواهد شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اگرچه می‌دانیم آثار اسباب تکوینی و طبیعی به خدا نسبت داده می‌شود.
۲. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ‌۴، ص ۳۱۹، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار