ضرورت حجابذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حجاب، حجاب در اسلام، ضرورت حجاب.

پرسش: چرا حجاب لازم است؟

پاسخ: اسلام حجاب را برای محدودیت و حبس زن نیاورده، بلکه برای مصونیت او توصیه نموده است؛ زیرا اسلام راضی به حبس و رکود و سرکوبی استعدادهای زن نیست؛ بلکه با رعایت عفاف و حفظ حریم اجازه حضور زن را داده است و از سوء‌استفاده شهوانی و تجاری او منع کرده است؛ اما مغرب‌زمین با آشکار ساختن هر چه بیش‌تر اعضای محرک جنسی در عکس، فیلم و… در گردابی مهلک گرفتار شده و امروز آمار کودکان نامشروع، سقط جنین، طلاق و انواع انحرافات و بیماری‌های جنسی روزبه‌روز بیش‌تر شده و آنان را گرفتار مشکلاتی پیچیده‌ کرده است.


هدف از تشریع حجاب

[ویرایش]

حجاب براساس جهان‌بینی توحیدی اسلام و در راستای رسیدن انسان به کمال است و مطابق با فیزیولوژی و روان‌شناسی زن و مرد و با توجه به قدرت شگرف غریزه جنسی و به منظور کنترل و تعدیل آن تشریع شده است.

تاریخچه حجاب

[ویرایش]

لباس و پوشش پدیده‌ای است که به‌اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی زمین گسترش دارد و از دیرباز در اقوام و ملل مختلف نوعی پوشش وجود داشته است.
[۲] هاشمی کاوندی، مجتبی، روان‌شناسی زن، ص۲۱۳، چاپ سوم، نشر شفق، قم، سال ۱۳۷۸ ش.
متأسفانه در غرب با گسترش تفکر لیبرالیسم جنسی و رواج کام‌یابی نامشروع، «برهنگی» فراگیر شده که امروزه شاهد پی‌آمدهای منفی آن هستند.

رابطه پوشش با فرهنگ مردم

[ویرایش]

لباس و پوشش جدای از حفظ بدن و آراستگی آن، دارای آثار عمیق است و رابطه مستقیمی با فرهنگ مردم دارد. در هر جامعه‌ای نوع و کیفیت لباس زنان و مردان علاوه بر آن‌که تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی آن است، قویاً تابع جهان‌بینی و ارزش‌های حاکم بر فرهن گ آن جامعه و حتی مبین آن جهان‌بینی است.
[۳] حداد عادل، غلام‌علی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص۹، نشر سروش، تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۶ ش.
لذا مذاهب مختلف در نوع لباس مردم نقش مؤثری داشتند و در اسلام نیز بر لزوم پوشیدگی و حجاب ـ به ویژه برای زنان ـ تأکید شده و در قرآن کریم بر رعایت آن تصریح گردیده است.

فلسفه حجاب زن

[ویرایش]

برای روشن شدن فلسفه حجاب زن و راز تفاوت آن با پوشش مردان توجه به مطالب ذیل لازم است:

← توجه به رابطه پوشش با فرهنگ دینی


براساس فرهنگ اسلامی، انسان موجودی است که برای رسیدن به کمال و معنویت خلق گردیده است؛ لذا اسلام با تنظیم و تعدیل غرایز ـ به ویژه غریزه جنسی ـ و توجه واقعی به هر یک از آن‌ها در حد حاجت طبیعی، سبب شکوفایی همه استعدادهای انسان شد و او را به سوی کمال سوق داده است.

← توجه به ساختار فیزیولوژی انسان


نوع پوشش زن و تفاوت آن با لباس مرد رابطه‌ای مستقیم با تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد دارد. در تحقیقات علمی در فیزیولوژی و روان‌شناسی زن و مرد ثابت شده مردان نسبت به محرک‌های چشمی شهوت‌انگیز، حساس‌ترند و چون برد حس بینایی زیاد است و چشم از فاصله دور و در میدان وسیعی قادر به دیدن است و از سوی دیگر، ترشح هورمون‌ها در مرد صورتی یک‌نواخت و بدون انقطاع دارد، مردان به صورتی گسترده‌تر تحت تأثیر محرک‌های شهوانی قرار می‌گیرند؛ اما زنان نسبت به حس لمس و درد حساس‌ترند و به محرک‌های حسی پاسخ می‌دهند و حس لامسه برد زیاد ندارد و فعالیتش محدود به تماس از نزدیک است و از این گذشته هورمون‌های جنسی زن به صورت دوره‌ای ترشح می‌شوند و به طور متفاوت عمل می‌کنند، تأثیر محرک‌های شهوانی بر زن صورتی بسیار محدود دارد و نسبت به مردان بسیار کم‌تر است.
[۶] بهزاد، محمود، مقاله تفاوت‌های زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روان‌شناسی، به نقل از فرهنگ برهنگی و…، ص۶۴.
[۸] مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۷۱.
بر مطالب فوق قدرت شگرف غریزه جنسی میان غرایز را نیز اضافه کنید.
[۹] ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۹۵، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.


حجاب در اسلام

[ویرایش]

با دقت بر مطالب فوق فلسفه حجاب به‌خوبی روشن می‌شود. حجاب در اسلام از یک مسئله کلی و اساسی ریشه گرفته است. اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی ـ چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر ـ به محیط خانوادگی و در کادر قانونی اختصاص یابد و اجتماع تنها برای کار و فعالیت باشد؛ برخلاف سیستم غربی که کار و فعالیت را با لذت‌جویی جنسی به هم می‌آمیزد. اسلام قائل به تفکیک میان این دو محیط است و برای تأمین این غرض، پوشش و حجاب را توصیه نموده است؛ زیرا بی‌بندوباری در پوشش، به معنای عدم ضابطه در تحریک غریزه و عدم محدودیت در روابط جنسی است که آثار شوم آن بر کسی پوشیده نیست.

آثار رعایت حجاب اسلامی

[ویرایش]

برخی آثار رعایت حجاب اسلامی، عبارت‌اند از:

← بهداشت روانی اجتماع


حجاب باعث کاهش هیجان‌ها و التهاب‌های جنسی، و سبب کاهش عطش ‌سیری‌ناپذیر شهوت است.

← تحکیم روابط خانوادگی


تحکیم روابط خانوادگی و برقراری صمیمیت کامل میان زوجین.
با رواج بی‌حجابی و جلوه‌گری زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعی محدودیت و پایان آزادی‌های خود تلقی می‌کنند و افراد متأهل هر روز در مقایسه‌ای خطرناک که میان آن‌چه دارند و ندارند قرار می‌گیرند که این مقایسه‌ها، هوس را دامن زده و ریشه زندگی را می‌سوزاند.

← استواری اجتماع و حفظ نیروی کار


دختر و پسری که در محیط کار و دانشگاه، تحریک شهوانی شدند، از تمرکز و کارآیی آن‌ها کاسته می‌شود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هرز رفتن نیروی فکری و کاری است.

← بالا رفتن ارزش و امنیت زن


بالا رفتن ارزش و امنیت زن و جبران‌کننده ضعف جسمانی او.
حیا و عفاف و حجاب می‌تواند در نفش عاطفی زن و تأثیرگذاری بر مرد مؤثر باشد. لباس زن سبب تقویت تخیل و عشق در مرد است.
[۱۰] ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۱۵۷، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.
[۱۱] ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۲۲۳، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.
و این حریم نگه داشتن، یکی از وسایل مرموز در حفظ مقام و موقعیت زن در برابر مرد است.
[۱۴] ‌هاشمی‌ رکاوندی، سید مجتبی، کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی زن، ص۱۹۷.
[۱۵] ‌هاشمی‌ رکاوندی، سید مجتبی، کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی زن، ص۲۰۳.


نتیجه بحث

[ویرایش]

اسلام حجاب را برای محدودیت و حبس زن نیاورده، بلکه برای مصونیت او توصیه نموده است؛ زیرا اسلام راضی به حبس و رکود و سرکوبی استعدادهای زن نیست؛ بلکه با رعایت عفاف و حفظ حریم اجازه حضور زن را داده است
[۱۸] جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص۳۹۵.
[۱۹] جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص۳۹۷.
و از سوء استفاده شهوانی و تجاری او منع کرده است.
اما مغرب‌زمین با آشکار ساختن هر چه بیش‌تر اعضای محرک جنسی در عکس، فیلم و… در گردابی مهلک گرفتار شده و امروز آمار
[۲۰] روشن‌دل، جلیل، سیمای زن در جهان، زن در آمریکا، ص۳۵-۳۶، نشر برگ زیتون، چاپ اول، سال ۱۳۷۷ ش.
[۲۱] روشن‌دل، جلیل، سیمای زن در جهان، زن در آمریکا، ص۹۷، نشر برگ زیتون، چاپ اول، سال ۱۳۷۷ ش.
کودکان نامشروع، سقط جنین، طلاق و انواع انحرافات و بیماری‌های جنسی روزبه‌روز بیش‌تر شده و آنان را گرفتار مشکلاتی پیچیده‌ کرده است.

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. مسئله حجاب، شهید مطهری.
۲. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.
۳. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، حداد عادل.
۴. در حریم حجاب، محمد قدسی، حاوی نامه‌ها و حکایات از خانم‌ها پیرامون حجاب.
۵. مقدمه‌ای بر روان‌شناسی زن، مجتبی کاوندی‌هاشمی.
۶. زن در آیینه جلال و جمال، آیت‌الله جوادی آملی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص۲۱، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش.    
۲. هاشمی کاوندی، مجتبی، روان‌شناسی زن، ص۲۱۳، چاپ سوم، نشر شفق، قم، سال ۱۳۷۸ ش.
۳. حداد عادل، غلام‌علی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص۹، نشر سروش، تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۶ ش.
۴. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹-۶۰.    
۶. بهزاد، محمود، مقاله تفاوت‌های زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روان‌شناسی، به نقل از فرهنگ برهنگی و…، ص۶۴.
۷. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۶۵.    
۸. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۷۱.
۹. ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۹۵، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.
۱۰. ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۱۵۷، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.
۱۱. ویل دورانت، لذات فلسفه، ص۲۲۳، نشر دانش‌جویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳ ش.
۱۲. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص۷۸، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش.    
۱۳. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص۹۵، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش.    
۱۴. ‌هاشمی‌ رکاوندی، سید مجتبی، کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی زن، ص۱۹۷.
۱۵. ‌هاشمی‌ رکاوندی، سید مجتبی، کتاب مقدمه‌ای بر روان‌شناسی زن، ص۲۰۳.
۱۶. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص۲۲۱، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش.    
۱۷. مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، ص۲۵۰، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴ ش.    
۱۸. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص۳۹۵.
۱۹. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، ص۳۹۷.
۲۰. روشن‌دل، جلیل، سیمای زن در جهان، زن در آمریکا، ص۳۵-۳۶، نشر برگ زیتون، چاپ اول، سال ۱۳۷۷ ش.
۲۱. روشن‌دل، جلیل، سیمای زن در جهان، زن در آمریکا، ص۹۷، نشر برگ زیتون، چاپ اول، سال ۱۳۷۷ ش.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ضرورت حجاب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸.    رده‌های این صفحه : احکام پوشش | حجاب
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار