صفت رقیب خداوندذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رقیب، صفات خدا، خدا.

پرسش: رقیب (به‌عنوان صفت خداوند) در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟


واژه‌شناسی

[ویرایش]

صفت «رقیب» (نگاهبان/ مراقب)»، به معنای فاعل و از مادّه «رقب» است که بر گماشته شدن برای نگه‌داریِ چیزی دلالت دارد. پس رقیب، به معنای «نگهبان» است.
ابن اثیر گفته است: یکی از نام‌های خدای متعال، «رقیب» است؛ یعنی نگهبانی که چیزی از او پنهان نمی‌ماند.

در قرآن و حدیث

[ویرایش]

در قرآن کریم، نام «رقیب»، سه بار به خدای متعال نسبت داده شده است و برخی از آیات و احادیث، خدای والا را چنین وصف کرده‌اند که او نگاهبان همه موجودات و از جمله، انسان است، مانند گفتار خدای سبحان: «و خدا بر هر چیزی نگاهبان است».
ولی از برخی احادیث بر می‌آید که رقیب بودن خدا، برای کسی جاری است که از خدای سبحان، خواستار نگه‌داری باشد، مانند: «ای کسی که بر هر که از او حفظ بخواهد، نگهبان است».
بنا‌بر‌این، نگاهبانیِ خداوند متعال، دوگونه است: یکی نگاهبانیِ عام که شامل همه موجودات می‌شود، و دیگری نگاهبانی خاص که عنایتی ویژه است و تنها مؤمنان و کسانی را فرا می‌گیرد که از خدا، یاری و نگه‌داری بخواهند.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «صفت رقیب خداوند» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۲۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار