صابئانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: صابئان.
پرسش: صابئان چه کسانی هستند؟ و چه عقایدی دارند؟
پاسخ:


ریشه واژه صابئان

[ویرایش]

ریشه اصلی واژه «صابئین»، «صبو» است که معنای آن متمایل شدن و محبت داشتن است. این کلمه، از زبان عبری و سریانی گرفته شده است.
این مکتب، پیروان بسیار اندکی در گذشته داشته و دارد و در مورد منشأ آن نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

دیدگاه‌ها

[ویرایش]


← اول


به‌هر‌حال بنا بر برخی نقل‌ها، این گروه قبل از یهودیان و مسیحیان وجود داشتند و یا پیروان دین حضرت ابراهیم بوده‌اند یا از تعلیمات او برای کامل کردن دین خود استفاده کرده‌اند. این گروه همچون گروه‌های دیگر، دچار انشعاب و چنددستگی شدند.

← دوم


گروهی از آنان ارتباط تنگاتنگی با تعلیمات حضرت ابراهیم علیه‌السلام، برقرار کرده که به «حنفا» مشهور شدند و دسته‌ای دیگر به نام «حرانیون» بودند که در منطقه حران، در شمال غربی موصل زندگی می‌کردند.

←← عاقبت صابئان


همان سرنوشتی که یهودیان و مسیحیان دچار آن شدند، گریبان‌گیر صابئیان نیز شد. آنان از توحید حقیقی و معارف الهی منحرف شده و متوجه ستارگان آسمانی شدند؛ هرچند که به‌عنوان توسل و میانجیگری به آنان روی آوردند ،نه به‌عنوان معبود.
[۱] مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶،ص ۱۷۴، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.


← سوم


البته برخی معتقدند که آنها از دین حضرت نوح علیه‌السلام پی‌روی می‌کردند.

محل زندگی

[ویرایش]

در مورد محل زندگی این افراد نیز برخی گفته‌اند که محل پیروان این آیین خوزستان بوده و هست.

عقاید

[ویرایش]

صابئان معتقدند که ابتدا کتاب مقدس آسمانی بر حضرت آدم، و پس از او بر حضرت نوح، و بعد از او بر فرزندش سام، و سپس «رام»، و بعد از او بر ابراهیم خلیل، سپس بر موسی و بعد از او بر یحیی بن زکریا نازل شده است.

← کتاب‌های مقدس


کتاب‌های مقدسی که از نظر آنان اهمیت دارد، عبارت است از:

←← «کیزاربا»


این کتاب را «سدره» یا «صحف» آدم نیز می‌نامند؛ که درباره چگونگی خلقت و پیدایش موجودات بحث می‌کند.

←← «ادرافشادهی» یا «سدرادهی»


که درباره زندگی حضرت یحیی ـ علیه‌السلام ـ و دستورات و تعالیم او سخن می‌گوید. آنها معتقدند این کتاب به‌وسیله جبرئیل به حضرت یحیی وحی شده است.

←← «قلستا»


این کتاب درباره مراسم ازدواج و زناشویی سخن گفته است.

محل کنونی

[ویرایش]

اکنون قریب پنج هزار نفر از پیروان این آیین در خوزستان در کنار رود کارون و در اهواز، خرمشهر، آبادان و شادگان به سر می‌برند. آیین خود را به حضرت یحیی بن زکریا که مسیحیان او را یحیای تعمیددهنده یا «یوحنای معمد» می‌خوانند، منسوب کرده‌اند.

دیدگاه قرآن

[ویرایش]

قرآن صابئین را در ردیف اهل کتاب ذکر کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶،ص ۱۷۴، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق:داودی، صفوان عدنان، ص ۴۷۵، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۲۸۹، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۲۹۰، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۵. بقره (۲)، آیه ۶۲.    
۶. مائده (۵)، آیه ۲۹.    
۷. حج (۲۲)، آیه ۱۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : ادیان الهی | ادیان و مذاهب | صائبیان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار