شیخ الطائفهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: شیخ الطائفه، شیخ طوسی.
پرسش: چرا شیخ طوسی را شیخ الطائفه می‌گویند؟
پاسخ:


معنای واژه شیخ

[ویرایش]

کلمه «شیخ» در این‌جا می‌تواند به معنای بزرگ، رئیس، پیشوا و معلم
[۱] مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶، ص ۱۶۳، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.
باشد.

معنای واژه طایفه

[ویرایش]

منظور از طایفه نیز گروه شیعیان است.

شیخ الطائفه

[ویرایش]

شیخ طوسی را به جهت خدمات مهمی که برای مذهب شیعه در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی انجام داده است، شیخ الطائفه لقب دادند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۶، ص ۱۶۳، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار