ستاره شعریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ستاره شعری.
پرسش: ستاره شعری چیست ؟
پاسخ:


ستاره شعری

[ویرایش]

"شعری" نام ستاره‌ای است که نام‌های دیگری مانند"مرزم" نیز داشته و بعد از ستاره "جوزاء" در آسمان ظاهر می‌شود.
[۲] در ضمن، توجه داشته باشید که مشخص نمودن نام کنونی این ستاره و نیز تعیین دقیق موقعیت آن در آسمان، از وظایف و اهداف این مؤسسه نبوده و در این زمینه باید به مؤسسات تخصصی دانش ستاره‌شناسی مراجعه فرمایید.

برخی نیز "شعری" را نام دو ستاره دانسته‌اند.

دلیل تصریح قرآن به نام ستاره شعری

[ویرایش]

این ستاره یا ستارگان، مورد پرستش یا احترام فوق العاده برخی قبایل عرب و غیر عرب بوده‌اند!
[۴] سیدقطب، فی ظلال القرآن، ج ۶، ص ۳۴۰۶، دار الشروق، قاهره، ۱۴۱۲ ه ق.
و برای مردود دانستن چنین عقیده باطلی، با آنکه خداوند، آفریننده تمام ستارگان و موجودات می‌باشد، قرآن کریم در آیه ۴۹ سوره نجم، از میان ستارگان بی‌شمار، به نام این ستاره، تصریح نموده و بیان فرموده است که آفریننده و پروردگار ستاره "شعری" نیز خداوند می‌باشد
[۶] و أنه هو رب الشعری.
و در نتیجه، پرستیدن این ستاره و نیز هر معبود دیگری که خود از مخلوقات پروردگار می‌باشند، معنا و مفهومی نخواهد داشت.
در ارتباط با ستاره "شعری"، به نکات دیگری نیز در کتب تفسیر ی اشاره شده است که می‌توانید آنها را مورد مطالعه قرار دهید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۴۱۶، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴ ه ق.    
۲. در ضمن، توجه داشته باشید که مشخص نمودن نام کنونی این ستاره و نیز تعیین دقیق موقعیت آن در آسمان، از وظایف و اهداف این مؤسسه نبوده و در این زمینه باید به مؤسسات تخصصی دانش ستاره‌شناسی مراجعه فرمایید.
۳. ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۴۱۶، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۴ ه ق.    
۴. سیدقطب، فی ظلال القرآن، ج ۶، ص ۳۴۰۶، دار الشروق، قاهره، ۱۴۱۲ ه ق.
۵. نجم (۵۳)، آیه ۴۹.    
۶. و أنه هو رب الشعری.
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۵۶۵ ۵۶۲، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ ه ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : تفسیر | قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار