زندگی‌نامه ضرغامه بن مالکذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ضرغامه بن مالک، شهدای کربلا.

پرسش: ‌چه اطلاعاتی در مورد شهیدی از کربلا به نام "ضرغامه بن مالک" وجود دارد؟

پاسخ اجمالی: بر اساس گزارش‌های تاریخی در منابع کهن، "ضرغامه بن مالک" یکی از شهدای کربلا و از اصحاب امام حسین (علیه‌السّلام) بوده است؛ اما برخی از منابع متاخر؛ وی را از کسانی دانسته که با مسلم بن عقیل بیعت نمود؛ اما وقتی مسلم دستگیر شد، همراه با سپاه عمر بن سعد از کوفه خارج شد و سپس به امام حسین (علیه‌السّلام) پیوست.


نقل در منابع کهن

[ویرایش]

بر اساس گزارش یکی از منابع کهنی که به ذکر نام شهدای کربلا پرداخته، یکی از کسانی که روز عاشورا در رکاب امام حسین (علیه‌السّلام) به شهادت رسید، ضرغامه بن مالک از قبیله بنی‌تغلب بود. شیخ طوسی در کتاب رجال وی را از اصحاب امام حسین (علیه‌السّلام) به شمار آورده است. ایشان از افرادی بود که در حمله‌ی نخستین دشمن به شهادت رسید.

نقل در زیارت ناحیه مقدسه

[ویرایش]

در زیارت ناحیه‌ی مقدسه نیز بر این شهید بزرگوار درود فرستاده شده است.

نقلی دیگر

[ویرایش]

بیش از آنچه گفته شد در منابع کهن به گزارشی در مورد این شهید دست نیافتیم؛ اما برخی از منابع متاخر؛ وی را از کسانی دانسته که با مسلم بن عقیل بیعت نمود؛ اما وقتی مسلم دستگیر شد، همراه با سپاه عمر بن سعد از کوفه خارج شد و سپس به امام حسین (علیه‌السّلام) پیوست.
[۵] مامقانی، عبدالله‌، تنقیح المقال فی علم الرجال‌، ج۳۶، ص۱۸۷، محقق، مامقانی، محی‌الدین و مامقانی، محمدرضا، قم، موسسة آل البیت لاحیاء التراث‌، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کوفی اسدی، فضیل بن زبیر، تسمیه من قتل مع الحسین‌، ص۲۷، تحقیق:سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، آل البیت‌، چاپ دوم‌، ۱۴۰۶ق.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الابواب (رجال طوسی)، ص۷۵، محقق، مصحح، قیومی اصفهانی، جواد.    
۳. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج۳، ص۲۳۲، نجف، المطبعة الحیدریة.    
۴. ابن مشهدی، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، ص۴۹۴، محقق، مصحح، قیومی اصفهانی، جواد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.    
۵. مامقانی، عبدالله‌، تنقیح المقال فی علم الرجال‌، ج۳۶، ص۱۸۷، محقق، مامقانی، محی‌الدین و مامقانی، محمدرضا، قم، موسسة آل البیت لاحیاء التراث‌، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
۶. جمعی از نویسندگان، ذخیرة الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین‌، ص۳۹۸.    


منبع

[ویرایش]

سایت اسلام کوئست، برگرفته از مقاله "چه اطلاعاتی در مورد شهیدی از کربلا به نام ضرغامة بن مالک وجود دارد؟"، تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۱۲/۱۹.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار