زنا با زن شوهردارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: زنا، زن شوهردار، ازدواج موقت، عده، طلاق رجعی، طلاق بائن.

پرسش: حکم زنا با زن شوهردار یا در حال عده چیست؟

پاسخ: سؤال دارای چند فرض است:


عمل زنا قبل از طلاق

[ویرایش]

عمل زنا قبل از طلاق بوده است.
در این صورت باید گفت: براساس فتوای اکثر فقها آن زن بر این مرد حرام ابدی می‌شود و فرقی نیست بین این‌که زانی عالم باشد به این‌که او شوهر‌دار است یا نباشد و فرقی بین عقدی و صیغه نیست.
[۱] نجاة العباد (للإمام الخمینی)، ص ۳۷۱، مسأله ۱۰.

[۲] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۷۲، مسئله ۲۴۰۳، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳.


البته طبق فتوای آیت الله صانعی
[۳] استفتاء از طریق تماس تلفنی با دفتر ایشان.
و آیت الله شبیری زنجانی بر مرد زناکننده حرام ابدی نمی‌شود و پس از طلاق و گذشت عده می‌تواند با زانی ازدواج نماید.
[۴] شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، ص ۵۱۷، م ۲۴۰۷، انتشارات سلسبیل، قم، اول، ۱۴۳۰ ه‌ ق.


وقوع عمل زنا در زمان عده

[ویرایش]

عمل زنا در زمان عده‌ بوده است. عده چون یا رجعی است یا بائن، این دو قسم را جداگانه بررسی می‌کنیم:

← أ.عده طلاق رجعی


عدۀ طلاق همسرتان، عدۀ طلاق رجعی
[۵] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۲۹، مسئله ۲۵۲۲، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳؛ «طلاق رجعی» آن است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است، مرد (شوهر) می‌تواند به او رجوع نماید.
باشد، در این صورت اگر کسی با زنی که در عدۀ طلاق رجعی است مقاربت کند، طبق نظر اکثر فقهای معاصر، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود (البته طبق فتوای آیت الله شبیری و آیت الله فاضل لنکرانی ره موجب حرمت ابدی نمی‌شود)
[۶] شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، ص ۵۱۷، م ۲۴۰۷.

[۷] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۶۹، مسئله ۲۳۹۸.
و در این جهت فرقی بین این نیست که علم داشته باشند که مقاربت در زمان عده موجب حرمت ابدی است یا نه.
[۸] بنا بر استفتای شفاهی از دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی.
.

← ب. عده طلاق بائن


عده طلاق همسرتان، عده طلاق بائن (طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند؛ یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر پنج قسم است: اول: طلاق زنی که نُه سالش تمام نشده باشد. دوم: طلاق زنی که یائسه باشد؛ یعنی اگر سیده است، بیش‌تر از شصت سال و اگر سیده نیست، بیش‌تر از پنجاه سال داشته باشد. سوم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم: طلاق سومِ زنی که او را سه دفعه طلاق داده‌اند. پنجم: طلاق خلع و مبارات (طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد «طلاق خلع» گویند و اگر زن و شوهر یک‌دیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد، آن طلاق را «مبارات» گویند.)
[۹] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۲۹، مسئله ۲۵۲۲، ۲۵۲۸ و ۲۵۳۱.
یا عده‌ی ازدواج موقت باشد، در این صورت مقاربت با او موجب حرمت ابدی نبوده و بعد از اتمام عده‌اش می‌توان آن زن را به عقد خود درآورد. ( البته طبق فتوای آیت الله مکارم شیرازی در این صورت نیز به احتیاط واجب حرام ابدی می‌شود).
[۱۰] توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۶۹، مسئله ۲۳۹۸.پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاة العباد (للإمام الخمینی)، ص ۳۷۱، مسأله ۱۰.
۲. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۷۲، مسئله ۲۴۰۳، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳.
۳. استفتاء از طریق تماس تلفنی با دفتر ایشان.
۴. شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، ص ۵۱۷، م ۲۴۰۷، انتشارات سلسبیل، قم، اول، ۱۴۳۰ ه‌ ق.
۵. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۲۹، مسئله ۲۵۲۲، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳؛ «طلاق رجعی» آن است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است، مرد (شوهر) می‌تواند به او رجوع نماید.
۶. شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، ص ۵۱۷، م ۲۴۰۷.
۷. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۶۹، مسئله ۲۳۹۸.
۸. بنا بر استفتای شفاهی از دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی.
۹. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۲۹، مسئله ۲۵۲۲، ۲۵۲۸ و ۲۵۳۱.
۱۰. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۴۶۹، مسئله ۲۳۹۸.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار