زمان کنار گذاشتن فطرهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: فطره، زکات، نماز عید فطر.

پرسش: زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

پاسخ: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد، اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمی‌خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.


کنار گذاشتن و پرداخت فطره

[ویرایش]

بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد، اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنا بر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمی‌خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل (فارسی)، ص۳۱۷، احکام روزه، مسئله ۱۷۲۵.    
۲. امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسائل (مراجع)، ص۱۸۲، احکام روزه، مسئله ۲۰۲۹.    


منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «زمان کنار گذاشتن فطره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۹/۰۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار