زمان نبرد صفینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جنگ صفین، ناکثین، قاسطین،امام علی (علیه‌السّلام)، معاویه.

پرسش: جنگ صفین چه زمانی رخ داد؟

پاسخ اجمالی: چهار ماه پس از خاموش شدن فتنه ناکثین، فتنه قاسطین (به رهبری معاویه) در پنجم شوال سال ۳۶ هجری آغاز شد. در نهایت پیروزی امام (علیه‌السّلام) با حیله عمرو بن عاص از دست رفت.


بررسی منابع

[ویرایش]

پس از گذشت چهار ماه از خاموش شدن فتنه ناکثین (به رهبری عایشه، طلحه و زبیر) و در زمانی که هنوز زخم‌های آن پیکار، بهبود نیافته بود و خون‌های ریخته شده، نخشکیده بود، اسلام علوی با فتنه قاسطین (به رهبری معاویه) رو‌به‌رو گردید. امام علی (علیه‌السّلام) در پنجم شوال سال ۳۶ هجری برای خاموش کردن این فتنه از کوفه حرکت کرد.
[۱] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۴.
و در اواخر ماه ذی قعده
[۴] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۶.
و به هنگام بار افکندن سپاهیان در صفّین، درگیری غافل‌گیر کننده‌ای برای مسلّط شدن بر شریعه فرات، رخ داد؛ چرا که پیش از آمدن علی (علیه‌السّلام) و سپاهیانش، لشکریان معاویه بر آن، مسلّط شده بودند و این درگیری به پیروزی سپاه امام علی (علیه‌السّلام) انجامید.
در ماه ذی‌ حجه نیز درگیری‌های شدیدی میان دو سپاه، صورت گرفت تا این‌که در محرّم سال ۳۷، میان دو گروه، آتش بس اعلام گردید؛
[۱۰] جزري، علي بن ابي‌الکرم، الکامل في التاريخ، ج۲، ص۳۶۷.
[۱۲] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۷.
ولی جنگ، پایان نیافت تا این‌که پیکار حقیقی در آغاز ماه صفر سال ۳۷، میان دو سپاه، رُخ داد.
[۱۵] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۷.
و در هشتم صفر، تنور جنگ، داغ گردید و در دهم صفر،
[۱۸] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۴۰۰.
[۱۹] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۵، ص۴۸.
[۲۰] ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۷، ص۲۷۳.

هنگامی که سپاه امام علی (علیه‌السّلام) در آستانه پیروزی قطعی قرار گرفته بود، با حیله عمرو بن عاص، فرصت پیروزی از دست رفت و امام علی (علیه‌السّلام) به کوفه بازگشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۴.
۲. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، ص۱۳۱.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۷۳.    
۴. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۶.
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۷۵.    
۶. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۷، ص۲۸۹.    
۷. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، ص۱۹۶.    
۸. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۵۷۵.    
۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۵، ص۵.    
۱۰. جزري، علي بن ابي‌الکرم، الکامل في التاريخ، ج۲، ص۳۶۷.
۱۱. ابن‌کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، ج۷، ص۲۸۹.    
۱۲. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۷.
۱۳. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، ص۱۹۶.    
۱۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۵، ص۱۰.    
۱۵. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۸۷.
۱۶. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، ج۳، ص۵۳۸.    
۱۷. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، ص۲۰۲.    
۱۸. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۴۰۰.
۱۹. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۵، ص۴۸.
۲۰. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۷، ص۲۷۳.


منبع

[ویرایش]

سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «زمان نبرد صفین» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۶/۱۱.    


رده‌های این صفحه : جنگ صفین | جنگ های امام علی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار