زمان اعتکافذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: زمان، اعتکاف.

پرسش: آيا بيش‌تر از سه روز مى‌توان معتکف بود؛ به طورى که آن زياده، بخشى از یک روز يا شب باشد؟

پاسخ: اعتکاف بيش‌تر از سه روز، جايز و درست است.


بیش‌تر شدن زمان اعتکاف

[ویرایش]

اعتکاف بيش‌تر از سه روز، جايز و صحيح است و در طرف زياده حدّى ندارد.

اضافه شدن نیت اعتکاف

[ویرایش]

ولى زياد کردن بخشى از روز يا بخشى از شب به نیت اعتکاف، محل اشکال است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «زمان اعتکاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار