رقیهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: حضرت رقیه ، امام حسین(ع)
پرسش: در منابع معتبر چون ارشاد تنها دو دختر برای امام حسین(ع) ذکر شده: سکینه و فاطمه ، نام رقیه از کجا پیدا شده؟
پاسخ:


دختران امام حسین(ع)

[ویرایش]

بیش ترمورخان و مقتل نویسان متقدم، هنگام بیان فرزندان امام حسین(ع) به ذکر دو دختر به نامهای فاطمه و سکینه، بسنده کرده،
[۲] مناقب آل ابیطالب، ابن شهر آشوب، موسسه انتشارات علامه، چاپ علمیه قم، ج ۴، ص ۷۷
[۵] ابن جوزی تذکرة الخواص، بیروت ، موسسه اهل البیت، ، چاپ اول، ۱۴۰۱ هـ. ص ۲۴۹
برخی نیز نام «زینب» را بدان ها افزودهاند؛
[۶] اربلی کشف الغمة فی معرفة الائمة،تحقیق رسولی، تبریز، سوق مسجد الجامع. ج ۲، ص ۳۸
نامی از دختر خردسال (به نام رقیه) موجود نیست. نیز این جریان که هنگام اقامت کاروان اسیران در شام دختری خردسالی از امام حسین(ع) در فراق پدر و هنگام مواجهه با سر بریده پدر جان داده باشد، به چشم نمیخورد. البته در برخی از منابع همانند کامل بهایی شرح حال این دختر کوچک و قصه جان سوز او در خرابه شام بیان شده است.
[۷] الایقاد، شاه عبدالعظیمی، تحقیق رضوی، منشورات فیروزآبادی، چاپ اول، ۱۴۱۱ هـ ص ۱۷۹،؛ معالی منتهی الآمال، قم ، موسسه انتشارات هجرت، چاپ چهارم، ۱۴۱۱ هـ؛ ج ۱، ص ۸۰۷
[۸] شیخ عباس قمی،. نفس المهموم، انتشارات مکتبه الحیدریه، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش؛ ص ۴۱۵ و ۴۱۶


← اثبات وجود حضرت رقیه


برای وجود چنین دختری دو شاهد می توان آورد

←← اولا


هنگامی که زینب(س) در کوفه با سر بریده امام مواجه شد، اشعاری سرود که در ضمن آن آمده است: «ای برادرم! با فاطمه کوچک سخن بگو که نزدیک است قلبش تهی گردد».
که نشان از وجود چنین دختر خردسالی که در فراق پدر بیتاب بود، دارد.

←← دوما


امام در آخرین لحظات حیات خویش، هنگام مواجهه با شمر، فرمود: الا یا زینب یا سکینه! ایا ولدی! من ذا یکون لکم بعدی؛ الا یا رقیه ! یا ام کلثوم ! انتم ودیعة ربی، الیوم قد قرب الوعد. که در این جا امام نام رقیه را آورده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید الارشاد، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ ه، ج ۲، ص ۱۳۵    
۲. مناقب آل ابیطالب، ابن شهر آشوب، موسسه انتشارات علامه، چاپ علمیه قم، ج ۴، ص ۷۷
۳. اعلام الوری، طبرسی، موسسه آلبیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ ه؛ ج ۱، ص ۴۷۸    
۴. بلاذری، انساب الاشراف، بیروت، دارالفکر، چاپ اول ۱۴۱۷ ه؛ ج ۳، ص ۱۲۸۸    
۵. ابن جوزی تذکرة الخواص، بیروت ، موسسه اهل البیت، ، چاپ اول، ۱۴۰۱ هـ. ص ۲۴۹
۶. اربلی کشف الغمة فی معرفة الائمة،تحقیق رسولی، تبریز، سوق مسجد الجامع. ج ۲، ص ۳۸
۷. الایقاد، شاه عبدالعظیمی، تحقیق رضوی، منشورات فیروزآبادی، چاپ اول، ۱۴۱۱ هـ ص ۱۷۹،؛ معالی منتهی الآمال، قم ، موسسه انتشارات هجرت، چاپ چهارم، ۱۴۱۱ هـ؛ ج ۱، ص ۸۰۷
۸. شیخ عباس قمی،. نفس المهموم، انتشارات مکتبه الحیدریه، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش؛ ص ۴۱۵ و ۴۱۶
۹. القندوزی، ینابیع المودة، انتشارات الشریف الرضی، چاپ اول ۱۳۷۱ ش.) ج ۳، ص ۸۷    
۱۰. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج ۴۵، ص ۱۱۵؛ «فقد کاد قلبها أن یذوبا یا أخی قلبک الشفیق علینا»    
۱۱. کلمات الامام الحسین، معهد تحقیقات باقرالعلوم، قم، دارالمعروف، ۱۴۱۵ ه، چاپ اول، ص۵۱۱    


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار