رفتار با همسرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: همسر، رفتار، صداقت، ابراز علاقه
پرسش: چطور با همسرمان رفتارکنیم تا زندگی خوبی داشته باشیم؟
پاسخ: برای این کار باید به نکات زیر توجه نمایید:


صداقت در زندگی

[ویرایش]

بنا را بر صداقت همسرمان بگذاریم تا وقتی که خلافش ثابت نشده است.

پذبرفتن همسر

[ویرایش]

همسرمان را همان طور که هست، قبولش کنیم نه آن طور که باید باشد.

هدف نبودن تغییر همسر

[ویرایش]

به هیچ عنوان سعی در تربیت و تغییر همسرمان، نداشته باشیم.

حفط جایگاه همسر

[ویرایش]

هر کسی در زندگی ما نقش خود را داشته و کسی جای دیگری را نگیرد. همسر جای خود، والدین جای خود و دیگران نیز جای خود.

ابراز علاقه

[ویرایش]

همواره در اثبات و ابراز عشق به همسرمان بکوشیم.

داشتن برنامه منظم خانوادگی

[ویرایش]

برنامه منظمی برای حضور خانوادگی در مکان‌های مذهبی از قبیل مساجد، نماز جماعت، حرم، امام زاده و... داشته باشیم.

منبع

[ویرایش]

پایگاه شهر سوال    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار