رفتار امامان با پدر و مادرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پدر، مادر، امامان، رفتار.

پرسش: شیوه رفتاری امامان (علیه‌السّلام) با پدر و مادرشان چگونه بود؟

پاسخ: برای پی بردن به شیوه و رفتار عالی امامان (علیه‌السّلام) با پدر و مادرشان به سیره و سفارات ایشان در این زمینه رجوع می‌کنیم.


سخنان و رفتار امامان با والدین

[ویرایش]

با توجه به علم و عصمت امامان (علیه‌السّلام)؛ مطمئناً رفتار آنان نسبت به پدر و مادر، بهترین رفتارها بوده، و تحقیقاً رفتاری که موجب آزار والدین باشد از آنان سر نمی‌زد.

← چند نمونه


برای توضیح بیشتر به نمونه‌هایی در بخش «سخنان و رفتار» آن بزرگواران اشاره می‌شود:

←← روایت از امام صادق


امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «نیکویی و خوبی با پدر و مادر نتیجه حسن معرفت و شناسایی پروردگار متعال است؛ زیرا عبادتی نیست که انسان را سریع‌تر به رضای پروردگار برساند، و بهتر باشد از نیکویی به والدین برای خدا، و حق پدر و مادر از حقوق خدا سرچشمه می‌گیرد، به شرط آن‌که بر روش دین و روش اسلامی رفتار کنند».

←← روایت از امام باقر


امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: «سه چیز است که خداوند به احدی اجازه تخلّف از آنها را نداده است: ۱. ادای امانت؛ چه صاحب امانت نیکوکار باشد چه گناه‌کار، ۲. وفای به عهد؛ خواه صاحب عهد درست‌کار باشد یا زشت‌کار، ۳.احترام و نیکی به پدر و مادر؛ خواه درست‌کار باشند یا نادرست».

←← روایت از امام سجاد


در بخش رفتار و عمل؛ به روایتی از امام سجاد (علیه‌السّلام) می‌پردازیم:
حضرتشان از غذا خوردن با مادر خود امتناع داشت، سؤال کردند که شما با آن کوششی که درباره صله رحم داری و از همه مردم نسبت به ‌خویشاوند مهربان‌تری؛ چرا با مادر خود غذا نمی‌خوری؟ فرمود: «من می‌ترسم لقمه‌ای را بردارم که چشم مادرم به آن لقمه باشد».
البته این روایت با توجه به تعلیل موجود در آن، به معنای آن است که در یک ظرف با هم غذا نمی‌خوردند، نه این‌که اصلاً در کنار هم و بر سر یک سفره غذا نخورند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منسوب به امام صادق، مصباح الشریعة، ص۷۰، بیروت، اعلمی، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.    
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج‌۲، ص۱۶۲، تهران‌، دار الکتب الاسلامیه‌، چاپ دوم‌، ۱۳۶۲ش‌.    
۳. ابن بابویه، محمد بن علی، خصال، ج‌۱، ص۵۱۸، قم، جامعه مدرسین‌، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.‌    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «رفتار امامان با پدر و مادر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار