رعایت قواعد در تلاوت دعاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دعا، قواعد تلاوت، اجابت دعا.

پرسش: آیا در خواندن دعا، باید بعضی از قواعد تلاوت قرآن مجید رعایت شود؟

پاسخ: رعایت قواعد در تلاوت دعا در موارد تمایز حروف‌ها ضروری است؛ ولی در حرف‌های مدی و اِماله لازم نیست.


اقسام قواعد تلاوت

[ویرایش]

در پاسخ به این پرسش، می‌توان گفت قواعد دو گونه است؛

← اول


یکی آن مواردی که عدم رعایت آن موجب تغییر در معنا و مفهوم می‌شود و چه‌بسا در مواقعی موجب بطلان خواسته ما بشود؛ به عنوان مثال تفاوت دو حرف‌هاء و حاء در دو کلمه اَهْوی و اَحْوی، به صورتی که «هاء» در کلمه اَهْوی با محدود کردن هوا در میان تارهای صوتی به صورت ساده ادا می‌شود ولی در اَحْوی حرف حاء حلقی و با گرفتگی خاصی ادا می‌شود.
[۱] حبیبی، علی و شهیدی، محمدرضا، روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم، ص۱۰۲، قم، انتشارات روحانی، چاپ اول، ۱۳۷۶.


← دوم


قسم دیگر قواعدی است که عدم رعایت آن مخلّ در معنا نمی‌باشد؛ یعنی رعایت آن موارد در تلاوت دعا چندان ضروری به نظر نمی‌رسد؛ اعم آن موارد، عبارت‌اند از: حروف کوتاه (فتحه، کسره و ضمه) و حروف کشیده (الف مدی، یاء مدی و واو مدی) و مد؛ مانند کلمه شاءَ که در هنگام تلاوت، لازم نیست صدا بیش از ‌اندازه کشیده شود؛ زیرا چه این کار را انجام بدهیم یا ندهیم، در هر صورت معنا را می‌رساند.

نتیجه مطالب بالا

[ویرایش]

با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که رعایت قواعد در تلاوت دعا در موارد تمایز حروف‌ها ضروری است؛ ولی در حرف‌های مدی و اِماله لازم نیست.

نکاتی درباره اجابت عا

[ویرایش]

برای اجابت دعا، رعایت چند نکته ضروری است:

۱. با طهارت و وضو بودن؛
۲. رو به قبله بودن افضل است؛
۳. اقرار به گناه و عصیان؛
۴. خویشاوندان و دردمندان را در نظر داشتن؛
۵. اعتقاد به خدا و صفات او؛
۶. حسن ظن به خدا؛
۷. خشوع و توجه به معانی؛
۸. اندیشه و تفکر و پند گرفتن از مضمون و محتوای دعا؛
۹. تصفیه باطن از آلودگی؛
۱۰. اخلاص.

منابع

[ویرایش]

۱. دعا از دیدگاه قرآن و روایات، آیت‌الله بیوک خاتمی زنجانی.
۲. درهای بهشت، عبدالرضا ابراهیمی.
۳. دعا از نظر دانشمندان، مهدی قائنی.
۴. عرفان اسلامی، ج۶، حسین انصاریان.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حبیبی، علی و شهیدی، محمدرضا، روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم، ص۱۰۲، قم، انتشارات روحانی، چاپ اول، ۱۳۷۶.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «رعایت قواعد در تلاوت دعا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار