رازقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رازق، رزّاق، قرآن، حدیث.

پرسش: صفت رازق و رزّاق خداوند، در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟


واژه‌شناسی

[ویرایش]

صفت «رزّاق (بسیار روزی رسان/ بسیار روزی بخش)»، بر وزن فعّال، از ساخت‌های مبالغه و مبالغه در «رازق (روزی رسان/ روزی بخش) » است و «رزق»، در لغت، گاه در معنای عام برای «عطا» و «آنچه از آن سود برده می‌شود»، به‌کار می‌رود و گاه در معنای خاص، یعنی «آنچه مایه قوام جسم و رشد آن است»، به‌کار می‌رود.

در قرآن

[ویرایش]

برگرفته‌ها از مادّه «رزق»، در قرآن کریم، نزدیک به هفتاد بار به‌کار رفته‌اند و خدای متعال به «اوست بسیار روزی بخش» یا «بهترینِ روزی رسانان» یا «شما را از آسمان و زمین، روزی می‌رساند»، توصیف شده است.

در احادیث

[ویرایش]

احادیث، رازق بودن خدا را به شکل مطلق و عام، بیان کرده‌اند: «روزی‌رسان هر روزی‌خور» و «روزی‌رسان نافرمان و فرمان‌بردار».

نکته

[ویرایش]

واژگان قرآن و حدیث درباره رزّاق بودن و رازق بودن خدای سبحان، هم بر معنای عام این دو صفت حمل می‌شوند (یعنی: «بخشنده عطا و آنچه از آن سود برده می‌شود») و هم بر معنای خاصّشان (یعنی «عطا کننده آنچه قوام و رشد شی‌ء بدان است»)؛ هر چند که معنای خاص، به مراد، نزدیک‌تر است.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «رازق و رزّاق» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار