ذکر در قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ذکر، قرآن مجید، آرامش قلبی، اطمینان.

پرسش: برترین آیات قرآن کریم برای ذکر مداوم و اطمینان و آرامش قلبی کدام‌اند؟

پاسخ: برخی دعاها و ذکرها که باعث آرامش و اطمینان قلب می‌شود و در قرآن هم آمده است، عبارت‌اند از: ذکر یونسیه، ذکر ایوبیه، آیه نور، آیه ملک، دو آیه آخر سوره حشر و آیات ا تا ۴ ، ۲۵۵ تا ۲۵۷ ،و ۲۸۵ و ۲۸۷ از سوره بقره.


ذکرها و دعاها

[ویرایش]

تمام آیات الهی به عنوان نسخه هدایت بشریت ـ به ویژه متقین ـ است و در این میان برخی عرفا به لحاظ استعداد افراد، برخی آیات را به آن‌ها توصیه می‌کنند که در نزدیک شدن انسان به خداوند و آرامش قلب مؤثر است. برخی دعاها و ذکرها، عبارت‌اند از:

← ذکر یونسیه


ذکر یونسیه که به این صورت است: «لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِین‌» که برگرفته از آیه قرآنی است که از زبان حضرت یونس (علیه‌السلام) (در شکم نهنگ) در قرآن آمده است: «لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِین‌».
به هر تعدادی گفته شود، مفید است؛ ولی بزرگان سیروسلوک سفارش می‌کنند در چهل روز به تعداد ۲۳۸۶ بار تکرار شود.
[۲] طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.


← ذکر ایوبیّه


«رَبِّ اِنّی مَسَّنِیَ الضُّرَ و اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمین» این ذکر هم برگرفته از آیه ۸۳، از سوره انبیاء است که از زبان حضرت ایوب (علیه‌السلام) در قرآن آمده است: «اِنّی مَسَّنِیَ الضُّرَ و اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمین».
این آیه هم برای نرمی و اطمینان قلبی و سیروسلوک مفید است. به هر تعداد که گفته شود، مفید است؛ ولی سالکان این سیر، عدد ۲۵۰۰ را در چهل روز سفارش نموده‌اند.
[۴] طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.


← آیه ملک


«قُلِ اللّهمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تؤتی الملک مَنْ تشاءُ»، تا به جمله «بغیر حساب». هر روز بعد از نماز صبح ۲۲ بار سفارش شده است.
[۶] طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.


← آیه نور


«اللهُ نور السّموات و الارض ...» تا آخر آیه «بکِلّ شیءٍ علیم».
آیه یادشده هم در روایات و کتاب‌های سیروسلوک مورد سفارش قرار گرفته است و برخی عدد چهل بار را در روز سفارش نموده‌اند.
[۸] طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۱۹۶-۱۹۵، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.


← آیات دیگر


آیات دیگری که برای تقرب به خداوند و دور کردن شیطان و ... سفارش شده است، عبارت‌اند از: چهار آیه اول سوره بقره، آیة الکرسی (۲۵۵ بقره تا ۲۵۷) و همین‌طور آیه ۲۵۸ و ۲۵۹ سوره بقره و دو آیه از پایان سوره بقره.

← دو آیه آخر سوره حدید


آیات پایانی سوره حدید: از آیاتی که مورد تأکید قرار گرفته و باعث بخشش گناهان و بهشت رفتن و ثواب شهید بردن می‌شود، دو آیه پایانی سوره حشر است.

منابع

[ویرایش]

۱. رساله لقاء‌الله، میرزا جواد ملکی تبریزی.
۲. رساله سیروسلوک، سیدمهدی طباطبایی بحرالعلوم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۷.    
۲. طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.
۳. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۳.    
۴. طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.
۵. آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۵.    
۶. طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۲۰۴، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.
۷. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
۸. طباطبایی، سیدمهدی، رساله سیروسلوک، ص۱۹۶-۱۹۵، منسوب به بحرالعلوم، با مقدمه سیدمحمدحسین تهرانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.
۹. فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، ج۳، ص۴۳۵-۴۳۶، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا، چاپ سوم.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۴-۱.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷-۲۵۵.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹-۲۵۸.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۶-۲۸۵.    
۱۴. فیض کاشانی، محسن، تفسیر الصافی، ج۱، ص۳۱۳-۳۱۴، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا، چاپ سوم.    
۱۵. حشر/سوره۵۹، آیه۲۳-۲۴.    


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ذکر در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۱/۲۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار