حیاتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حیات، موت.
پرسش: واژه حیات و موت چند بار در قرآن آمده است؟
پاسخ:


معنای حیات و موت

[ویرایش]

حیات به معنای زندگی و موت به معنای ضد آن است. حیات و موت هر دو از مخلوقات خداوند هستند.

حیات و موت در آیه قرآن

[ویرایش]

قرآن مجید می‌فرماید: « الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزیزُ الْغَفُورُ »؛ آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست‌ناپذیر و بخشنده است.

استعمال واژه حیاة در قرآن

[ویرایش]

واژه‌های متعددی از ریشه حی (ح ی ی) در قرآن آمده است انواع افعال و مصادر از آن مشتق شده است که با همه کثرتش در قرآن به کار برده شده است.
اما کلمه "حیاة "(با تای مدور)، ۷۱ بار در قرآن آمده است که با اضافه به ضمیر «کم، هم، ی» این عدد به ۷۶ می‌رسد.

استعمال واژه موت در قرآن

[ویرایش]

همچنین از ریشه (م و ت) مشتقات فراوانی در قرآن آمده است که یکی از آنها واژه «موت» است. واژه موت ۳۵ بار در قرآن بدون هیچ اضافه و ضمیری و در حالت مصدری و با الف و لام آمده است، یک بار با تنوین و ۱۴ بار همراهِ ضمیر آمده است و سه بار هم با مصدر الموتة که مساوی «الموت» است، آمده است.
در مجموع تمام مشتقات (ح ی ی) ۱۸۹ بار در قرآن آمده است و مجموع مشتقات (م و ت) ۱۸۵ بار.
از این بررسی مختصر و اجمالی استفاده می‌شود که مسئله حیات و زندگی بیشتر از موت و مرگ مورد عنایت قرآن مجید است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ملک (۶۷)، آیه ۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار