حق‌الناسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حق‌الناس.

پرسش: حق‌الناس چيست؟ و اگر صاحبان آن حق در دسترس نباشند، چه بايد کرد؟

پاسخ:


مراد از حق‌الناس

[ویرایش]

«حق‌ الناس» يعنى مالى که شخص از کسى تلف کرده يا جنايتى که موجب دیه است بر او وارد کرده و يا دينى از او بر گردن دارد و امثال اين‌ها که در صورت دست‌رسى نداشتن به آن‌ها ـ ولو در آينده يا از طريق واسطه ـ بايد به ميزان حق مذکور با اذن حاکم شرعی بنا بر احتیاط واجب به فقیر صدقه بدهد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «حق‌الناس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار