حقیقت انسانذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش : حقیقت انسان چیست؟
پاسخ :


انسان از جسم وروح تشکیل شده‌است

[ویرایش]

انسان دو جزء دارد: جسم و روح.
إِذْ قَالَ رَبُّکلِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِینٍ‌ فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ من رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِ دِینَ ؛

آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من آفریننده‌ ى بشرى از گِل هستم. پس همین كه او را نظام بخشیدم و از روح خود در او دمیدم، سجده‌كنان براى او به خاک افتید.

جسم همین بدن مادی است كه از جنس گوشت و استخوان و... ساخته شده است دیگر رو ح كه ماهیت اصلی آن ناشناخته و در هاله ایی از ابهام می باشد وَیسْأَلُونَکعَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی؛ از تو درباره روح سؤال مى كنند بگو روح از امر پروردگار من است .

حقیقت انسان روح اوست

[ویرایش]

روح ذاتاً و فعلاً مجرد است، یعنی ماده نیست و حقیقت انسان روح او است. روح است كه در یک مرتبه تدبیر کننده رشد و فعالیت های فیزیولوژی بدن می باشد. در مرتبه فراتر حواس پنجگانه و ادراکات حسی را تدبیر می کند. در مرتبه فراتر نیروی شهوت و غضب و خیال آدمی را تدبیر می کند. و در مرتبه فراتر نیروی عقل و قوه تشخیص درستی و نادرستی را تدبیر می کند. و در مرتبه بالاتر قلب و نیروی گرایش به صورت شوق با تنفر را تدبیر می کند.
ای برادر تو همه اندیشه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای

تعلق ووابستگی روح به بدن

[ویرایش]

روح نه به صورت مظروفی در جسم وجود دارد وبدن نه به صورت قلمی است كه در دست نویسنده‌ ای می‌چرخد ـ اگر چه بدن ابزار روح به شمار می‌رود؛ بلكه نوعی تعلق و وابستگی خاص است. جهت روشن تر شدن مواردی ذكر می شود:
الف) روح و بدن اثر متقابل در یكدیگر دارند؛ یعنی، حالات روحی بر بدن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو از چهره انسان تاحدودی می‌توان درک كرد كه خوشحال است یا ناراحت و نظایر آن.

ب) از طریق بدن است كه روح پیوسته به کمال می‌رسد و بسیاری از کمالات روحی از این راه دست می‌دهد. نظیر ملکه سخن، ملكه هنر و نویسندگی، كسب علوم و معارف از طریق گوش، چشم و... .

ج) در حالی كه این مركب (بدن) پیوسته فرسوده می‌شود (آنتروپی)، برعکس روح دائماً تقویت می‌شود. ازاین‌رومی‌بینیم یک پیر سالخورده نسبت به همان شخص در دوران نوجوانی و جوانی بسیار پخته‌تر و صاحب كمال فزون‌تراست. در حالی كه بدن تحلیل رفته و پیوسته رو به فرسودگی است (دقت كنید كه خود این مطلب نیز از دلایل تجردروح به شمار می‌آید).

د) از شگفتی‌های روح این كه بدن ابزاری است در اختیار روح، هم چون گویی برای چوگان هنگام ورزش. ببینیدچطور مثل پرِكاه بدن را به این طرف و آن طرف پرتاب می‌كند. ولی همین انسان چالاک وقتی مرد، چند نفر حمال قوی هیكل باید آن را حركت داده و به گور بسپارند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. .ص، سوره۳۸.آیه ۷۱-۷۲.    
۲. الاسراء. سوره ۱۷، آیه ۸۵.    


منبع

[ویرایش]

سایت پرسمان.    


رده‌های این صفحه : انسان شناسی | جسم و روح | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار