حقانیت قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: دلایل حقانیت قرآن چیست؟
کلید واژه: قرآن، حقانیت قرآن، تحدی، تحریف قرآن
پاسخ:


دلایل حقانیت قرآن

[ویرایش]

برای حقانیت قرآن دلایل متعددی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می گردد.

← تحدی


تحدی(مبارز طلبیدن) قرآن یکی از دلایل حقانیت و معجزه بودن قرآن، مسأله تحدی و مبارز طلبیدن قرآن است. در بعضی آیات مسأله تحدّی این‌گونه بیان شده: «قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیراً» این آیه، مسأله تحدی را به طور عام بیان کرده است که اگر تمام انسان‌ها و جنیان جمع شوند، و بخواهند مثل این قرآن بیاورند، نمی توانند. هر چند بعضی، بعضی دیگر را کمک کنند. این تحدی قرآن در تمام جهات است، یعنی در هیچ جهتی نمی‌توان مثل قرآن را آورد؛ چه مسائل علمی یا بلاغی. در بعضی از آیات مسأله تحدی را آسان‌تر می گیرد و می فرماید: «اگر می‌توانید؛ ده سوره مثل قرآن بیاورید.» در جایی دیگر کمتر از آن را بیان می کند، و تخفیف می دهد، و می فرماید: «اگر شما می توانید یک سوره مثل قرآن بیاورید.» تحدی قرآن اختصاص به زمان خاصی ندارد، همچنین تمام افراد را به تحدی فراخوانده، حتی دانشمندان و متفکران را، چون می فرماید: و ادعوا من استطعتم من دون الله «از هر کس می خواهید استمداد بطلبید.»
با این که یگانه مهارت عرب آن دوره، زبان و بیان آنان بوده، به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی‌تواند ساخته بشر باشد، که این‌گونه آنان را از هم‌آوردی ناتوان سازد.
[۵] - طباطبائی، سید محمد حسین، سیری در قرآن، مترجم سید مهدی آیت اللهی، انتشارات جهان آرا، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۱۳۸.
و
[۶] ـ معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهیه، چاپ اوّل، ۱۳۷۸، ص ۳۵۲.


← هماهنگی آیات


از جمله ادلّه حقانیت قرآن هماهنگی و عدم اختلاف بین آیات است. قرآن در این باره می فرماید: افلا یتدبّرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً «آیا در قرآن تدبر نمی کنید و اگر از جانب غیر خدا بود، در آن اختلاف بسیار می‌یافتید».
قرآن در مکان‌های مختلف و زمان‌های گوناگون و در طی سال‌ها نازل شده است، امّا با این حال هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. به همین دلیل دگرگونی اطلاعات علمی یک انسان در سنین مختلف و تغییر روحیه و کیفیت تکامل فکری و عوامل مؤثر در دید جهان‌بینی انسان، هنگام ضعف، قدرت، جنگ و صلح، حالت ترس و امنیت و نیازمندی و غنی بدون استثناء در همه انسان‌ها حتی نوابغ بزرگ مشهود، و در آثار فکری آن‌ها اختلافات و تناقض محسوس است.
در جایی دیگر می فرماید: «الله نزّل احسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی» «خداوند بهترین سخن را نازل فرموده، که سراسر آن شبیه به هم و هماهنگ با یکدیگر است».
آنچه که می تواند منشأ اختلافات و ناهماهنگی در سخن یک متکلم باشد، این است که یا متکلم جاهل باشد و یا دچار فراموشی شود. امّا این‌ها در مورد خداوند وجود ندارد، پس دیگر ممکن نیست قرآنی که از ناحیه خداوند است، کمترین اختلافی در آیاتش وجود داشته باشد.
[۹] - جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۳.


← اخبار غیبی قرآن


در بسیاری از آیات، خداوند اخبار از غیب داده، و به انسان‌ها اعلام کرده، اگر در حقانیت قرآن شک دارید، شما هم چنین کتابی بیاورید. بعضی آیات از حوادث آینده خبر داده است. در مورد سپاه روم می فرماید: «سپاه روم در سرزمین پایین‌تر شکست خوردند، ولی ایشان بعد از شکستشان به زودی در چند سال بعد غلبه خواهند کرد.» یا این‌که خبر از بازگشت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ به مکه و فتح آن، خبر از توطئه دشمنان بر علیه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و حفظ پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ از دشمنان می دهد، که معلوم می‌شود این اخبار در توان انسان نیست، بلکه از ناحیه خداوند است، و دلیل بر حقانیت قرآن است.
[۱۲] - طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی، نشر دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۱۰۱.


← معجزات علمی قرآن


از علوم و دانش‌هایی صحبت کرده که در زمان نزول قرآن نبوده است. مدت‌ها نظریه هیئت بطلیموس بر افکار بشر حاکم بود که زمین را ساکن و مرکز فرض می‌کردند، تا این که دیدگاه‌های جدید علمی و منطبق بر واقع در مورد گردش ستارگان ابراز شده، امروز علم هیئت هیچ ستاره‌ای را ثابت نمی‌داند، و به این حقیقت پی برده‌اند‌ که تمام ستارگان مانند خورشید و... در گردش هستند، و حرکت فلکی و دوری دارند؛ قرآن از این حقایق سالها پیش از دانش بشری خبر داده است، قرآن در مورد حرکت دوری آفتاب و ماه و زمین چنین اظهارنظر می‌کند:
«لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لاالیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون» «نه خورشید به ماه می‌رسد، و نه شب بر روز سبقت می‌گیرد، همه در مدار خاص شناورند.»

← عدم تحریف قرآن


از جمله ادله حقانیت قرآن این است که این قرآن که در دست ما است در آن هیچ گونه تحریفی صورت نگرفته، خداوند می فرماید: انا نحن نزّلنا الذکر و انا له لحافظون. «به درستی که ما قرآن را فرستادیم و حافظ آن خواهیم بود.»
خداوند قرآن را با اوصافی مثل عزیز، محکم، نور، نذیر، ‌ذکر و هادی و... توصیف می کند. اگر کتابی محرّف باشد نمی تواند دارای این اوصاف باشد. امّا چون قرآن تمام این اوصاف را دارد معلوم می‌شود تحریف نشده، زیرا عزیز به معنای نفوذ ناپذیر، حکیم به معنای محکم و استوار. لذا نه شبهات علمی می تواند در او خلل ایجاد کند، و نه حیله‌شیطان و نه با زورشمشیر می توان با او مبارزه کرد. همچنین قرآن تذکر برای بشر، نذیر برای عالمین است. پس قرآن باید تا قیام قیامت باشد، و به همه افراد بشر برسد، و قرآنی حجّت است که تحریف نشده باشد.
[۱۷] - جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۳۳۳.
انسجام آیات قرآن از جهات مختلف ادبی و علمی و فصاحت و بلاغت و غیره چنان تنظیم شده است که امکان نفوذ در قرآن مقدور نیست؛ که همان معنی عزیز است، نمی‌شود چیزی از آن کم کنی و چیزی بر او افزوده نمائی، و این حقیقت نیز نشان دهنده این مطلب است که قدرت علمی فوق بشری بر تنظیم آن حکم‌فرما بوده، و این کتاب عزیز از ناحیه خداوند عزیز بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ عزیز نازل شده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. - اسرا(۱۷) آیه ۸۸.    
۲. هود(۱۱)آیه ۱۳.    
۳. - بقره(۲) آیه ۲۳.    
۴. - یونس(۱۰) آیه ۳۸.    
۵. - طباطبائی، سید محمد حسین، سیری در قرآن، مترجم سید مهدی آیت اللهی، انتشارات جهان آرا، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۱۳۸.
۶. ـ معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهیه، چاپ اوّل، ۱۳۷۸، ص ۳۵۲.
۷. - نساء(۴) آیه ۸۲.    
۸. - زمر(۳۹) آیه ۲۳.    
۹. - جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج۱، ص۳۳.
۱۰. - روم(۳۰) آیه ۴-۱.    
۱۱. - قصص(۲۸) آیه ۸۵.    
۱۲. - طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی، نشر دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۱۰۱.
۱۳. . یس(۳۶) آیه ۴۰.    
۱۴. - اسراء(۱۷) آیه ۱۰۵.    
۱۵. - مدثر(۷۴) آیه ۳۱.    
۱۶. - فرقان(۲۵) آیه ۱.    
۱۷. - جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن، انتشارات اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۳۳۳.معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

[ویرایش]

۱. محمد حسین طباطبائی ، المیزان، مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی، نشر دفتر انتشارات اسلامی، ج۱۲، ص.
۱۵۰.
۲. محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی المتهیه، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص۳۴۲.
۳. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ۱۳، ۱۳۷۳، ج۱۲، ص۲۷۳.
۴. محمد تقی مصباح یزدی، قرآن شناسی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص۱۲۳.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : تحدی | تحریف | قرآن شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار