حضرت یسعذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن کریم، حضرت خضر، حضرت یوشع، الیسع، یسع، اخطوب بن عجور.

پرسش: در قرآن کریم از پیامبری به نام یسع یاد شده است. اطلاعاتی در مورد ایشان می‌خواستم؟

پاسخ: «یسع» نام یکی از معدود پیامبرانی است که نامش در قرآن کریم و در کنار نام پیامبران بزرگی؛ مانند حضرت اسماعیل آمده است. برخی گفته‌اند که «یسع» همان «خضر» است، و او را به جهت دانش فراگیرش یسع گفته‌اند. برخی نیز گفته‌اند که «یسع» فرزند «اخطوب بن عجور»، پیامبری از نسل حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) است.


معرفی حضرت یسع

[ویرایش]

«یسع» نام یکی از معدود پیامبرانی است که نامش در قرآن کریم و در کنار نام پیامبران بزرگی؛ مانند حضرت اسماعیل آمده است. این نام به صورت‌های مختلف قرائت شده است که قرائت مشهور آن «الیَسَع» است
«وَ اذْکُرْ اِسْماعِیلَ وَ الْیَسَعَ وَ ذَا الْکِفْلِ وَ کُلٌّ مِنَ الْاَخْیارِ؛ و به یاد بیاور «اسماعیل» و «یسع» و «ذا الکفل» را که همه از نیکان بودند.»
این نام به صورت‌های مختلف قرائت شده است که قرائت مشهور آن «الیَسَع» (به فتح یا و سین) است که الف و لام تعریف بر سر «یسع» بر وزن «اَسَد» درآمده است. در قرائتی دیگر، نام این پیامبر «اللَیسَع» بر وزن «الفَیعَل» خوانده شده است که در این‌صورت، حرف تعریف بر نام «لَیسَع» داخل شده است که گفته شده از ماده «لسع»، به معنای گزیدن است.
در این‌که «یسع» چگونه نامی است و اشاره به کدام‌یک از پیامبران است، در میان مفسران و ادبای عرب محل گفت‌وگو است؛ بعضی می‌گویند؛ حق این است که این نام عجمی و غیر عربی است. در همین راستا بعضی آن‌را نامی عبری می‌دانند که در اصل «یوشع» بود، سپس «الف و لام» به آن داخل شد و حرف «شین» تبدیل به «سین» گردیده است. بعضی معتقدند اسم عربی است که از یسع (فعل مضارع از ماده وسعت) گرفته شده است، این احتمال را نیز داده‌اند که به همین صورت نام یکی از انبیای پیشین بوده است.
در تایید این مطلب، برخی گفته‌اند که «یسع» همان «خضر» است، و او را به جهت دانش فراگیرش یسع گفته‌اند.
[۶] ر.ک: سور آبادی، عتیق بن محمد، تفسیر سور آبادی، ج‌۳، ص۲۱۴۲، تحقیق، سعیدی سیرجانی، علی اکبر، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

در برخی گزارش‌ها آمده است که «یسع» فرزند «اخطوب بن عجور»، پیامبری از نسل ابراهیم (علیه‌السّلام) بود، و گفته شد که ابتدا «الیاس پیامبر» او را بر بنی‌اسرائیل گمارد و سپس پروردگار او را به مقام نبوت و پیامبری برگزید.
بعضی گفته‌اند؛ «یسع بن اخطوب» پسر عموی «الیاس» و جانشین ایشان در بنی اسرائیل بود.
در‌هر‌حال، در این‌که «یسع» از پیامبران خدا بوده شکی در آن نیست؛ زیرا خدای علیم او را در قرآن همان‌گونه که در آیه فوق آمده، در ردیف انبیا معرفی کرده است.

معجزات

[ویرایش]

در معجزات یسع پیامبر می‌گویند، مانند حضرت عیسی (علیه‌السّلام) بر روی آب راه می‌رفت، مردگان را زنده می‌کرد، بیماری‌های پیسی و برص را شفا می‌داد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صاد/سوره۳۸، آیه۴۸.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، ج‌۳، ص۴۴۰، دانشگاه تهران، مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.    
۳. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج‌۷، ص۳۲، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.    
۴. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۳۸۴، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۵، ص۳۲۶، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۶. ر.ک: سور آبادی، عتیق بن محمد، تفسیر سور آبادی، ج‌۳، ص۲۱۴۲، تحقیق، سعیدی سیرجانی، علی اکبر، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۲۱، ص۴۱، مترجمان، تحقیق، ستوده، رضا، تهران، فراهانی، چاپ اول، ۱۳۶۰ش.    
۸. صافی، محمود بن عبد‌الرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، ج‌۲۳، ص۸۱، دمشق، بیروت، دار الرشید، مؤسسة الایمان، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ق.    
۹. طباطبائی، سید محمد‌حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‌۷، ص۳۳۸، ترجمه، موسوی همدانی، سید محمد باقر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴ش.    
۱۰. عروسی حویزی، عبد‌علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج‌۱، ص۶۸۸-۶۸۹، تحقیق، رسولی محلاتی، سید‌هاشم، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «حضرت یسع»، تاریخ بازیابی۱۴۰۱/۲/۲۲.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار