حساب قیامتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: چه شرایطی بر قضاوت در قیامت حاکم است که سبب میشود هیچ ظلمی اتفاق نیافتد؟
پاسخ:


چیزی‌از خداوند مخفی نمی ماند

[ویرایش]

۱- گناهکار نمی تواند چیزی را از خداوند مخفی کند.
یومئذ یصدر الناس اشتا تالیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در آن روز انسان ها به طور پراکنده زنده شده و به سوی میزان‌اعمال سرازیر می شوند.
و نامه اعمال به انسان داده می شود:
نامه اعمال هر انسانی رابه گردن او می آویزیم و روز قیامت به صورت کتابی بیرون می آوریم و او آن را گشاده می یابد.
و آدمی فریاد می کشد: ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره، و لا کبیره الا احصاها، این چه کتابی است که هیچ ریزو درشتی را فرو گذار نکرده و همه را برشمرده است !
به او خطاب می کنند: اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، نامه اعمالت را بخوان کافی است خودت حسابگر اعمالت باشی.
در آن روز بر دهان مهر می زنیم و دستان آنان با ما سخن گفته و پاهایشان بر آنچه انجام داده اند گواهی می دهند،الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. و...

خداوند به هیچ کس ظلم نمی کند

[ویرایش]

۲- خداوند به کسی ظلم نمی کند زیرا ظلم از صفات سلبیه و نقص است و خداوند از هرگونه نقصی مبراست.خداوند در مقام پاداش و کیفر بندگان خود، جزای هر انسانی را متناسب با اعمالش مقرر می کند. بر این اساس، خداوند در مقابل اعمال نیک نیکوکاران، آنان را پاداش می دهد و بدکاران را به سبب کارهای زشتشان، کیفر کند.همچنین، عدل خداوند اقتضا دارد که هیچ انسانی به سبب تکلیفی که به او ابلاغ نشده است، مجازات نشود. بخشی از این پاداش و کیفر در دنیا و بخش دیگری در آخرت واقع می شود و...

اقسام عدل الهی

[ویرایش]

عدل الهی دو قسم است:

← عدل تشریعی


عدل تشریعی، یعنی خداوند در تکالیف و دستورهای خود قدرت و توانایی و اندازه امکانات بندگان را در نظر می گیرد و روی همان اساس، وظایفی برای آنان تعیین می شود و در مقام پاداش نیز به عدالت عمل می شود.
آیه می فرماید: "برای هیچ کس بیش از توانایی هایش وظیفه تعیین نمی کنیم و نزد ما کتابی است که حق را بیان می کند و به آن‌ها ظلم نمی شود". این آیه بیانگر عدل تشریعی است.

← عدل تکوینی


ع دل تکوینی: در جهان آفرینش تعادل حکومت می کند و سراپای جهان موزون و متعادل بوده و در ترکیب اجزای آن تناسب و تعادل کاملاً رعایت شده
[۶] استاد جعفر سبحانی، الهیات و معارف اسلامی، ص ۱۵۷ و ۱۵۶.
و به کسی ظلم نشده است، یعنی به مقدار استحقاق و قابلیت، به موجودات فیض شده است.هماهنگی و نظم دقیق جهان، گواه وجود نظم و برقراری عدل در جهان تکوین است. برای اثبات عدل الهی در تشریع و تکوین، ابتدا بعضی از صفات مانند حکیم بودن خداوند و غنی و بی نیاز بودن او و عدم نقص و کمبود اثبات شده وسپس عدل الهی ثابت می شود. در این مقام دو دلیل عقلی ذکر شده است:
ظالم در خور ملامت و سرزنش است و مسلّم است یک وجود کامل هرگز کاری نمی کند که در خور ملامت باشد.

سرچشمه‌های ظلم

[ویرایش]

سرچشمه‌های ظلم در چند امر خلاصه می شود:
نیاز، جهل، هواپرستی، ضعف، انتقام جویی، حسد و بخل که همه از نوعی نقصان و کمبود حکایت می کند. با این حال چگونه ممکن است ظلم و ستم از وجودی که کمال مطلق است سر بزند، در حالی که نه نیاز دارد و نه جهل و نه خودخواهی؟!
[۷] مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج ۴، ص ۴۲۷ و ۴۲۶


دادگاه خداوندوحضور شاهدان

[ویرایش]

گرچه خداوند نیاز به هیچ شاهدی ندارد، ولی انسان هرچه حضور ناظران و شاهدان را بیشتر احساس كند، در تربیت و تقوای او مهم‌تر و مؤثرتر است.حضور و نظارتمردم و تعدد گواهان و شاهدان هرچه بیشتر باشد، احساس شرمندگی انسان زیادتر می‌شود و همت بیشتری برای كنترل خود نشان می‌دهد، به خصوص وقتی می‌شنود كه در روز قیامت، دست و پا و اعضای بدن، یا حتی زمین و مكانی مانند مسجد شهادت می‌دهند. گاهی ممكن است انسان در تنهایی كاری را انجام دهد كه در جمع و حضور شاهدان به هیچ‌ وجه حاضر به مطرح كردن آن نیز نباشد.به طور طبیعی ویژگی دادگاه و محكمه ایجاب می‌كند كه شاكیان و شاهدانی باشند و بدین وسیله اثبات جرم شود. در دادگاه قیامت نیز شاكیان وجود دارند و شاهدانی، تا هیچ گونه عذری برای فردی باقی نماند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زلزال/سوره۹۹،آیه ۵.    
۲. کهف/سوره۱۸،آیه ۴۹.    
۳. اسراء/سوره۱۷،آیه ۱۴    .
۴. یس/سوره۳۶،آیه ۶۵    .
۵. مؤمنون/سوره۲۳،آیه ۶۲.    
۶. استاد جعفر سبحانی، الهیات و معارف اسلامی، ص ۱۵۷ و ۱۵۶.
۷. مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج ۴، ص ۴۲۷ و ۴۲۶


منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


رده‌های این صفحه : حساب | قیامت | کلام | معاد شناسی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار