حرکت اسراذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اسرای کربلا، ماه محرم، کربلا، شام.
پرسش: اسرای کربلا محرم چه روزی از کربلا به سمت شام حرکت کردند؟
پاسخ:


حرکت اسرای کربلا

[ویرایش]

طبق نقل کتاب‌های تاریخی و مقاتل، کاروان اسرای کربلا در روز یازدهم محرم از کربلا حرکت کرده و در روز دوازدهم به کوفه وارد شدند و در روز نوزدهم محرم از کوفه به‌سوی شام حرکت کردند و در روز اول صفر به شام وارد شدند.
[۱] محمدباقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج ۴، ص ۱۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدباقر ملبوبی، الوقایع و الحوادث، ج ۴، ص ۱۱۴.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار