حرم امام حسینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حرم امام حسین علیه‌السلام.
پرسش: حرم امام حسین ـ علیه‌السلام ـ در کجاست؟

پاسخ:


سال شهادت امام حسین

[ویرایش]

حضرت حسین بن علی ـ علیه‌السلام ـ همراه اصحاب و یاران خود در در محرم سال ۶۱ هجری در سزمین (الطف) کربلا در کشور عراق به دست ایادی یزیدبن معاویه به شهادت رسیدند.

حرم امام حسین

[ویرایش]

حرم امام حسین علیه‌السلام در شهر کربلا در کشور عراق قرار دارد و زیارتگاه همه آزادگان و دوستان و عاشقان آن حضرت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوری، مستدرک‌ الوسائل، ج ۱۰، ص ۲۲۹، حدیث ۲ ۱۱۹۱۲، آل البیت، قم، ۱۴.۸ه.ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : اماکن | جغرافیای اسلامی | کربلا
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار