حرام زاده و بغض امام علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حب و بغض امام علی، حرام زاده، عدالت خداوند.
پرسش:لطفاً نظرتان را راجع به حدیث علی (علیه السلام) بفرمایید: حضرت به او فرمود: «دروغ می گویی، ما را چند دسته دوست ندارند. انسان های بی غیرت و ناموس فروش ، مردانی که حالات زنانه از خود بروز می دهند، متولدین از حرام و کسانی که مادرشان در ایام عادت به آنها باردار شده است». سؤالم در مورد بند آخر حدیث است که در صورت پذیرش ظاهر حدیث، جبر لازم می آید.
پاسخ : این روایت اشاره به تاثیر وراثت دارد.


منببع حدیث

[ویرایش]

این روایت را حمیری در قرب الاسناد و قطب الدین راوندی در خرائج و مجلسی در بحار الانوار نقل کرده است.

بررسی متن روایت

[ویرایش]

این دو بند از روایت اشاره به تأثیر وراثت دارد که چون رهایی از تأثیر آن مستلزم مجاهده ای صد چندان است؛ لذا اکثر انسانها بدون هیچ اراده ای برتر، تابع همان وراثت خود شده و به همان راه می روند. از طرف دیگر این روایت مطلق نیست، بلکه نظر به اکثریت دارد؛ یعنی ممکن است استثنا وجود داشته باشد و گرنه اختیار معنایی نداشت. نکته مهم تر این که در این روایت منظور این است که چنین فردی که از حرام یا در ناپاکی متولد شده، با اعمال اختیاری خود این خباثت مولد را تأیید می کند؛ چرا که می تواند با اراده ای برتر خود را از نژاد و وراثتِ ناپاک خود رها کند، ولی مستلزم جهاد و هجرت از همه آثار موروثی و خاندان اهل حرام است.
نکته نهایی این که در دائره اسباب، عامل وراثت، پدر و مادر هستند نه خدا، پس باز هم این مسئله به سوء اختیار انسان (پدر و مادر) بر می گردد و نه به جبر خدا که البته این سوء اختیار پدر و مادر توسط خود فرزند هم ادامه می یابد و باعث شقاوت نهایی می شود، هرچند گفتیم که فرزند ممکن است این راه را انتخاب نکند، ولی این انتخاب نیاز به اراده ای برتر و عنایت خاص خدا دارد که باعث تغییر و تبدیل در وجود فرد می شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حمیری، قرب الاسناد، ج۱، ص ۲۵.    
۲. قطب الدین راوندی، الخرائج، ج۱، ص ۱۷۷، موسسه امام مهدی عج، قم، ۱۴۰۹ ه ق.    
۳. مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۱۴۸، موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار