حجاب در زمان حکومت امام زمانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حجاب، حکومت امام زمان، ظهور امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف).

پرسش: آیا در زمان حکومت امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) حجاب فقط چادر است یا زنان با مانتو نیز رفت‌و‌آمد می‌کنند؟

پاسخ: در زمان حکومت امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) نیز آنچه قطعی است، رعایت حجاب اسلامی است؛ اما شکل لباس زنان، نه در روایتی نقل شده است و نه ضرورت دارد که بیان شود؛ زیرا شکل پوشش یک امر فرعی است و خود زنان چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور حضرت (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) این حکم اسلامی را به هر شکلی که متناسب با شأن و منزلت زنان باشد، رعایت نمایند و حضرت نیز احکام اسلامی را در جامعه به طور کامل اجرا می‌کند نه چیز دیگر.


ضرورت حجاب

[ویرایش]

آنچه از احکام قطعی فقه اسلامی است، ضرورت رعایت حجاب زنان نسبت به مردان نامحرم است و این مسئله هم در قرآن و هم در منابع روایی شیعه و سنی وجود دارد و مورد فتوای همه فقهای مذاهب اسلامی است. مراد از حجاب زن نیز، این است که زن می‌باید غیر از صورت و دست‌ها که استثنا شده است، تمام بدن خود را از مرد نامحرم به وسیله لباس بپوشانند تا موجب تحریک افراد آلوده و شیوع فساد اخلاقی در جامعه نشوند؛ اما نوع لباس و شکل و رنگ آن، در منابع دینی تعیین نشده است؛ بلکه از این جهت، انتخاب و سلیقه خود افراد ملاک است و اسلام کسی را مکلف به پوشیدن شکل خاصی از لباس یا رنگ خاصی نکرده است؛ بلکه افراد از این نظر آزادند. از نظر اسلام آنچه مهم است حجاب یعنی پوشش کامل زن است نه چیز دیگر.

بهترین پوشش اسلامی

[ویرایش]

گرچه آنچه امروزه به عنوان چادر در میان زنان محجبه رایج است، شاید بهترین شکل پوشش اسلامی باشد که هم رعایت حجاب کامل در آن است و هم از نظر شکل و فرم، بیانگر متانت و شخصیت و وقار زنان است. با این حال لباس‌های دیگر نظیر مانتو و امثال آن نیز در صورتی که موجب پوشش کامل زن باشد و از جهت فرم به گونه‌ای نباشد که برآمدگی‌های طبیعی بدن زن را نمایش دهد، هیچ مانعی ندارد.

نوع پوشش در زمان حکومت مهدی

[ویرایش]

در زمان حکومت امام زمان (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) نیز آنچه قطعی است، رعایت حجاب اسلامی است؛ اما شکل لباس زنان، نه در روایتی نقل شده است و نه ضرورت دارد که بیان شود؛ زیرا شکل پوشش یک امر فرعی است و خود زنان چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور حضرت (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) این حکم اسلامی را به هر شکلی که متناسب با شأن و منزلت زنان باشد، رعایت نمایند و حضرت نیز احکام اسلامی را در جامعه به طور کامل اجرا می‌کند نه چیز دیگر.

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. حجاب، شهید مرتضی مطهری.
۲. درآمدی بر شناخت مسائل زنان، مرتضی سیدضیاء.

منبع

[ویرایش]

سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حجاب در زمان حکومت امام زمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۷/۱۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار