حجاب اکبرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:حجاب اکبر، حجاب نورانی، علم.
پرسش:علم حجاب اکبر است یعنی چه؟


پاسخ

[ویرایش]

مقصود از این‌که علم حجاب اکبر است، به نظر می‌رسد همان چیزی است که در برخی روایات و سخنان اهل عرفان از آن به حجاب نورانی تعبیر شده است. مقصود از حجاب نورانی عبارت است از هر مرحله از مراحل سیر و سلوک روحانی که توقف سالک در آن، مانع از صعود به مراحل بالا باشد؛
[۱] عابدی، احمد، دو ماهنامه آینه پژوهش، شماره ۷۹، حجاب‌های نورانی و ظلمانی از دیدگاه امام خمینی، ص ۴۸ – ۵۹.
در واقع هر نوع توجه استقلالی به عوامل رشد و تکامل معنوی، حجاب نورانی نامیده می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عابدی، احمد، دو ماهنامه آینه پژوهش، شماره ۷۹، حجاب‌های نورانی و ظلمانی از دیدگاه امام خمینی، ص ۴۸ – ۵۹.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : سیر و سلوک | عرفان اسلامی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار