حاجت گرفتن با تلاوت آیه 35 سوره نورذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، سوره نور.

پرسش: کدام آیه از سوره نور است که می‌توان با تلاوت آن به حاجت خود رسید؟

پاسخ: قرآن کتاب عمل است. از نظر اسلام باید به قرآن مجید به عنوان کتاب زندگی و یک مجموع کامل درس‌های انسان‌سازی نگاه کرد.قرآن

[ویرایش]

قرآن کتاب عمل است. از نظر اسلام باید به قرآن مجید به عنوان کتاب زندگی و یک مجموع کامل درس‌های انسان‌سازی نگاه کرد.

← سفارش در روایات


در روایات متعددی وارده شده است که تلاوت سوره نور و علی الخصوص آیه ۳۵ آن آثار مختلفی دارد که با توجه به نحوه تلاوت و نیز با حضور قلب می‌توان به حاجات خود «انشاء الله» دست یافت ولی موردی را که نشانگر خواندن آیه مذکور در مقابل خانه خدا، آنهم برای رسیدن سریع به زن یا شوهر مورد علاقه خود باشد، یافت نشد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «حاجت گرفتن با تلاوت آیه ۳۵ سوره نور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار